kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

זוהר נשא רעיא מהימנא הסוטה  

Zohar „Paklydusi“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)

 

Blogio instinkto „dešinė“ pusė, tai –  Išmaelio pakopa.

Ji dar yra vadinama –  נחש (nachaš) „gyvatė“.

Ir blogio instinkto „kairė“ pusė, tai –  Ezavo pakopa,

ir tai –  Samaelis, dar vadinamas כלב (kelev) „šuo“.

 

Todėl, kai Izraelis paniekina Torą, Kūrėjas įveda juos į tremtį pas Ezavo sūnus,

arba atiduoda į Išmaelio sūnų vergiją...

Ir to dėka Izraelis yra „išgryninamas“,

kaip yra išgryninamas sidabras ir auksas.

Visa tai tam, kad jiems išsipildytų:

„Jei bus jūsų nuodėmės kaip purpuras,

išbalinsiu kaip sniegą“(Izaijas 1 – 18).

 

Ir protingi supras, nes tie žmonės yra iš „binos“ pusės,

nes tai yra „Gyvybės medis“, apie juos pasakyta: 

„Ir protingi švytės, kaip (זוהר Zohar) švytėjimas dangaus

skliaute“(Danielis 12 – 3).

Tavo (rabi Šimono) knygos „Zohar“ pagalba, dėka viršutinės „Imos“,

vadinamos  תשובה (tšuva) –  „sugrįžimas“ ir „atgaila“,

švytėjimo jiems („protingiems“) nereikės praeiti išbandymus.

 

Iš tikro ateityje Izraelis ragaus vaisius nuo „Gyvybės medžio“,

ir tai –  „knyga Zohar“, todėl jos dėka Izraelis išeis iš dvasinės

tremties, su malone.

Ir išsipildys jiems:

 „Kūrėjas vienas ves juos ir nebus su Juo kito dievo“ (Dvarim 32 – 12).