kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Ravo Barucho mokinys – rabi Moše Menachem Aron Ašlag


Mirus ravo Moše Menachem mokytojui ir tėvui Baal aSulamui, jo

mokytoju tapo brolis ravas Baruchas.

Rabi Moše persikėlė gyventi į Brei Braką, kad būtų arčiau savo mokytojo.

Rabi Moše buvo labai malonus su kiekvienu žmogumi, tiek su dideliu, tiek su mažu.

Jis mylėjo žmones, mylėjo Kūrėją.

Jis su didžiausiu užsidegimu eidavo į pamokas – į tas, kurios tęsdavosi

visą naktį iki ryto, ir į tas, kurios tęsdavosi visą dieną iki vakaro.

Jis buvo visa galva pasinėręs į Kabalos išminties mokymą.

Nors rabi Moše ir jo mokytoją ravą Baruchą siejo broliškas ryšys, jis tuo

 nei kiek nesididžiavo prieš kitus mokinius ir elgėsi kaip paprastas mokinys.Ravo Barucho mokinys – Rabi Jakov Ašlag


Po tėvo ir mokytojo Baal aSulamo mirties rabi Jakovo mokytoju taip pat 

tapo jo brolis ravas Baruchas.

Kai mokytojas gyveno Jafoje, naktinės pamokos vykdavo rabi Jakovo namuose.

Rabi Jakovas buvo tiesos žmogus – tiek Kūrėjo darbe, tiek išminties mokyme.

Sunkiai dirbo ir daug mokėsi.

Mokymas jam buvo toks svarbus, kad nežiūrint į didelį nepriteklių,

kurį kentė jo šeima – nepraleisdavo nei vienos dienos ir nei vienos pamokos.

Buvo be galo kuklus, be šešėlio pasididžiavimo prieš kitus mokinius dėl

artimo ryšio su savo mokytoju.

Be to, buvo ištikimas draugas ir padėdavo savo artimui visomis išgalėmis.