kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

וזאת ליהודה  

O tai – Jehudai

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį2.


Iš tikro po visų ieškojimų ir tyrinėjimų mes randame tik vieną ypatingą poreikį,
esantį pas žmogų, kurio nėra pas gyvulį.
Ir šis poreikis, tai – „Noras susilieti su Kūrėju“.
Tai reiškia, kad tik žmogaus, ir jokia kita rūšis,
yra „pasirengusi“ šiam troškimui.
Todėl iš tikro visa žmogaus rūšies egzistavimo esmė yra apspręsta tik troškimo darbo Kūrėjui ir „susiliejimui“ su Juo atsiradimui.
Ir tuo žmogus pakyla virš gyvulio.
Taip pat yra ištirta, kad teorines prielaidas gyventi bei elgtis visuomenėje (bandoje) mes daugeliu atvejų randame ir „gyvulinėje“ gamtos dalyje.


Dabar galime suprasti „nebuvimo“ aspektą žmoguje,
ir tai – troškimo suartėti su Kūrėju neigimas,
nes tai „gyvulinė“ pakopa.
Taip pat tampa aiškūs Mišnos žodžiai:
„Pradedame su gėda ir baigiame su šlove“.
Iš tikro reikia prisiminti ir įsisąmoninti šį ankstesnį „nebuvimą“,
kaip būtinumą, nes tai sąlyga,
paskui iki aukštybių iškelianti ateinančią šlovę.


Ir tai yra keturių mūsų tremčių aspektas,
išsivadavimas sekantis po ankstesnės tremties,
išsivadavimas po išsivadavimo.
Iki „ketvirto išsivadavimo“ – visiškos tobulybės,
kurio mes laukiame kuo greičiau,
jau mūsų dienomis, Amen.
Iš tikro „tremtis“ yra „nebuvimo prieš atsiradimą – egzistenciją“,
t. y. prieš „išsivadavimą“, aspektas.


Matome, kad „nebuvimas“ paruošia „atsiradimą“,
panašiai kaip sėja paruošia pjūtį.
Todėl žodyje „tremtis“ (גולה gola) mes randame visas raides,
esančias žodyje „išsivadavimas“ (גאולה geula),
išskyrus vieną raidę „Alef“ (א).
Ir kaip sako išminčiai,
ši raidė nurodo į Pasaulio Viešpatį.


Visa tai mus moko, kad „nebuvimo“ esmė yra ne kas kitas,
o „atsiradimo – egzistencijos“ formos neigimas.
Iš tikro „atsiradimo – egzistencijos“ forma,
kuri yra „išsivadavimas“,
mums yra suprantama iš to kas parašyta:
„Jau nebemokys draugas savo bičiulio...
nes visi žinos Mane (Kūrėją) nuo mažo iki didelio“.

Todėl ankstesnė „išsivadavimui“, t. y. „tremties“ forma,
bus tik Palaiminto Kūrėjo žinojimo neigimas.
Ir tai reiškia raidės „Alef“ žodyje „Išsivadavimas“ trūkumas.
Iš tikro tai visa mūsų „išsivadavimo“,
t. y. „susiliejimo“ su Pasaulio Viešpačiu, viltis.
Ir tai visas mūsų sielų išsigelbėjimas,
nei daugiau, ir nei mažiau.
Todėl ir sakėme, kad visos raidės žodyje „išsivadavimas“,
yra randamos žodyje „tremtis“,
išskyrus raidę „Alef“,
kuri reiškia Pasaulio Viešpatį.
Ir suprask gerai.