kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ואמנם כמו שארבעה יסודות גופניים הם שרשים שמהם נוצרו התרי"ג איברי הגוף, כמו כן נפשות הארבעה יסודות האלו הם יסודות לכל מדות טובות ורעות. רח''ו,ספר שערי קדושה Taip, kaip yra keturi materialūs pagrindai, kurie yra šaknys, iš kurių buvo sudaryti kūno organai, taip pat yra ir sieloje, t. y. sielos keturi pagrindai apsprendžia visas geras ir blogas savybes (midot). (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotįRabi Šmuelis Kohenas – ravo Barucho mokinys (2)

Mokymo tvarka


Šalia didelio jausmingumo, ravas Šmuelis buvo taip pat ir labai aštraus proto žmogus.

Todėl ravas Baruchas pavedė jam mokyti įvairias mokinių grupes.

Į kiekvieną dalyką įsigilindavo tiek giliai ir skirdavo jam tiek laiko, kiek

reikėjo, kad klausantieji pilnai suprastų.


Kiekviena jo diena prasidėdavo pirmą valandą nakties.

Atsikeldavo ir važiuodavo į Mokymo namus, kur garsiai skaitydavo vieną

 iš ravo Barucho straipsnių.

Jis skaitydavo, o visi klausydavo.

Po to mokydavosi „Įvadą į mokymą apie dešimt sfirot“.

Pamoka trukdavo iki ryto.

Dieną jis dirbdavo, užrašinėdavo šventus tekstus.

Turėjo dar ir kitą veiklą interjero projektavimo srityje.

Šią profesiją įgijo dar jaunystėje.

Po pietų grįždavo į Mokymo namus, kur iki vėlumos mokydavosi Baal

aSulamo tekstų.


Didžiulis pastovumas ir lėmė labai gilų Baal aSulamo tekstų supratimą.

Tačiau nežiūrint jo žinių ir statuso, niekada nesididžiavo prieš kitus.

Priešingai – visada stengėsi neišsiskirti ir būti kaip visi – kuklus ir paprastas.

Nemėgo tų pareigų, kurios iškeldavo jį, kaip svarbų asmenį.

Tačiau kadangi neturėjo pasirinkimo, privalėjo tas pareigas atlikti.