kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

זוהר בהעלותך פסח במועדו ופסח שני  

Zohar „Pesachas laiku ir antrasis Pesachas“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)

 

Rabi Šimonas tarė: vargas tam žmogui, kuris sako,

kad Tora pasakoja paprastus pasakojimus, ir kasdienius dalykus.

Jeigu taip, tada netgi šiandien mes galime parašyti Torą iš paprastų pasakojimų,

netgi gražesnių ir įdomesnių.

 

Ir jei Tora pasakoja apie mūsų pasaulio dalykus, t.y. apie  mūsų pasaulio dėsnius,

tada galima surasti žymiai logiškesnių ir reikalingesnių dalykų kitoje literatūroje.

Iš tikro, kodėl nepadaryti iš jų Toros?

Tačiau visi Toros žodžiai – aukštutiniai (dvasiniai) dalykai ir

aukštutinės paslaptys.

 

Ateik ir pažiūrėk.

„Aukštutinis“ pasaulis ir „apatinis“ pasaulis matuojami tuo pačiu matu,

t. y. Izraelis –  „apačioje“ priešais aukštutinius angelus –  „viršuje“.

Apie tai parašyta:

 „Padaro Savo angelus dvasiomis“ (Tehilim 104).

Tai reiškia, kai jie (angelai) nusileidžia žemyn, jie „apsirengia“ mūsų

pasaulio drabužiais.

 

Ir jei „neapsirengtų“ mūsų pasaulio drabužiais, jie negalėtų egzistuoti

mūsų pasaulyje,

ir mūsų pasaulis negalėtų „ištverti“ jų.

Taip, kaip su angelais, taip ir su Tora, kuri sukūrė visus angelus ir visus pasaulius,

ir viskas kas egzistuoja, egzistuoja Toros dėka.

 

Todėl, kai Tora nusileido į mūsų pasaulį,

jeigu Ji nebūtų „apsirengusi“ mūsų pasaulio drabužiais,

t. y. paprastais mūsų pasaulio pasakojimais,

pasaulis negalėtų Jos „ištverti“.

 

Todėl Toros pasakojimai – tai, Toros „drabužiai“.

Tas kas galvoja, kad tie „drabužiai“ būtent ir yra Tora,

pakenks savo sielai ir neturės dalies „pasaulyje, kuris ateis“.

Todėl Davidas pasakė:

 „Atverk mano akis ir pamatysiu stebuklus iš Tavo Toros“ (Tehilim – 119).

Iš tikro įsižiūrėk kas yra po „drabužiais“.

 

Ateik ir pažiūrėk.

Drabužis yra matomas visiems, ir tie kvailiai,

kai mato žmogų gražiai apsirengusį,

žiūri tik į drabužį ir vertina žmogų pagal drabužį, bet ne giliau.

 

Todėl jie laiko drabužį – „žmogumi“, o žmogaus kūną –  „siela“.

Taip ir Toroje.

Ji turi „kūną“, ir tai –  priedermės, vadinamos Toros „kūnu“.

Šis „kūnas“ rengiasi „drabužiais“,

ir tai –  mūsų pasaulio pasakojimai.

Kvailiai žiūri tik į šiuos „drabužius“,

t. y. tik į Toros pasakojimus ir nežino daugiau,

nes neįsižiūri kas yra po „drabužiais“.

 

Tačiau tie, kurie žino daugiau, nežiūri į „drabužį“,

o į „kūną“, kuris po „drabužiais“.

Išminčiai, Aukštutinio Karaliaus tarnai,

tie kurie stovėjo ant Sinajaus kalno žiūri tik į „sielą“,

t. y. net ne į „kūną“.

Iš tikro „siela“ ir yra visko esmė, Tora būtent,

o ateityje jie įsižiūrės net į Toros „sielos sielą“.