kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא קדמאה 

Zohar „Toros įsakymai. Pirmas“ (1)

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


Zohar


בראשית ברא אלהים „Pradžioje sukūrė Kūrėjas“ (Berešit 1 – 1).
Tai pirmas įsakymas iš visų.
Ši priedermė vadinasi „Kūrėjo baimė“ ir dar vadinama „pradžia“.


Kaip parašyta:
„Išminties pradžia – Kūrėjo baimė“ (Tehilim 111 – 10).
„Kūrėjo baimė – pažinimo pradžia“ (Mišlei (Patarlės) 1 – 7),
todėl kad Kūrėjo baimė vadinasi pradžia, tai vartai įėjimui į tikėjimą.
Šios priedermės dėka ir egzistuoja pasaulis.


Baimė dalinasi į tris rūšis.
Dvi iš jų neturi tinkamos šaknies,
ir tik viena turi tikrą baimės šaknį.


Iš tikro yra žmogus, bijantis Kūrėjo,
kad nieko neatsitiktų jo vaikams,
arba bijantis, kad niekas neatsitiktų jo sveikatai, ar turtui.


Todėl toks žmogus bijo Kūrėjo pastoviai.
Vadinasi baimė, kuria jis bijo Kūrėjo,
nėra šaknis (nes nauda sau yra priežastis, o baimė tik pasekmė).


Ir yra žmogus, bijantis Kūrėjo,
dėl bausmės kitame pasaulyje,
arba bausmės gehinome (pragare).


Iš tikro dvi šios baimės,
(t.y. bausmės šiame baimė, arba baimė bausmės kitame pasaulyje),
nėra tikros baimės šaknis.


Tikra baimė yra ta,
kad žmogus bijo savo Kūrėjo,
nes Jis yra „didis ir viešpataujantis“,
ir Jis yra visų pasaulių priežastis bei esmė.


Todėl viskas skaitosi prieš Kūrėją, kaip niekas.
Kaip parašyta:
„Ir visi žemės gyventojai nieko nereiškia“ (Daniel 4 – 32).