kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא קדמאה 

Zohar „Toros įsakymai. Pirmas“ (4)

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                             (Ištraukos)

 

                                               Zohar

 

Parašyta:

בראשית „Pradžioje“, ir tai – baimė,

„sukūrė Kūrėjas dangų ir žemę“.
Iš tikro tas žmogus, kuris prasižengia šiai priedermei,
prasižengia visoms Toros priedermėms.
Ir bausmė prasižengusiam – šis piktas (blogas) „diržas“,
(t.y. bloga baimė), mušantis jį.


Apie tai Tora liudija toliau:
„Ir žemė buvo chaotiška (
תוהו ובוהו tohu va bohu) ir tamsa (חשך chošech) virš bedugnės,
ir Kūrėjo dvasia
(רוח ruach)“ (Berešit 1 – 2).
Ir tai yra keturios bausmės, kad nubausti jomis nusidėjėlius:

 

 תוהו „chaotiška“ (tohu), tai „pasmaugimas“, kaip parašyta:
„Pasmaugimo virvė“ (Ješajahu (Izaijas) 34 – 11) ir parašyta „matavimo virvė“ (Zacharija 2 – 5).

 

 בוהו „chaotiška“ (bohu), tai „užmėtymas akmenimis“, t.y. akmenys,

krintantys iš didžiosios bedugnės, kad nubausti nusidėjėlius.

 

 חשך „ir tamsa“ (chošech), tai „sudeginimas“, kaip parašyta:
„Ir kai išgirsite balsą iš tamsos, o kalnas dega ugnimi ... iki dangaus širdies tamsa“ (Dvarim 5 – 23, 4 – 11).
Ir tai stipri ugnis, užsiliepsnojanti ant nusidėjėlių galvų, kad juos sudeginti.

 

רוח „dvasia (vėjas)“ (ruach), tai „nužudymas kalaviju“.
„Uraganinis vėjas“, tai aštrus, liepsnojantis kalavijas.
Kaip tu sakai:
„Ir liepsnojantį besikeičiantį kalaviją“ (Berešit 3 – 24),
vadinamą „vėju“ (ruach).


Tai ir yra bausmės, tam kas prasižengia Toros priedermėms.