kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא קדמאה 

Zohar „Toros įsakymai. Pirmas“ (5)

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                         

(Ištraukos)Sulam Jehuda Ašlagas


Dalykų paaiškinimas.
Tie žmonės, kurie nevykdo Kūrėjo baimės priedermę,
kaip Karaliaus įsakymą, o tik kaip bausmės baimę,
pakliūna į klipot (netyrų jėgų) įtaką.


Pirmoji iš jų:
תוהו (tohu), tai abejonės, nes žmogus stebisi,
kodėl jis nesupranta Kūrėjo minčių ir kalbų.
Ši klipa skaitosi, kaip „virvė“, užveržianti žmogaus kaklą,
ir uždaranti oro patekimą šventumui ir gyvybei.


Apie taip parašyta:
„Pasmaugimo virvė“ ir „Matavimo virvė“,
kur abu parašymai reiškia tą patį.
Iš tikro pagal abejonių dydį, „sitra achra“ (kita, nertyra pusė) užmeta „virvę“ ant žmogaus kaklo ir pasmaugia jį.
Apie tai parašyta:
„Vargas jums, pritraukiantiems nuodėmę tuštybių virve“ (Ješajahu 5 – 18).


בוהו (bohu), tai „užmėtymas akmenimis“, t.y. po to,
kai „sitra achra“ jau užmetė žmogui „virvę“ ant kaklo,
jau gali daryti su žmogumi ką nori.


Arba užmėtyti akmenimis, arba sudeginti,
arba nužudyti kalaviju.
„Užmėtymas akmenimis“ reiškia,
kad „daužo“ žmogaus galvą blogais troškimais ir blogomis mintimis,
ir traukia jį į „didžiąją bedugnę“.


Toliau žmogaus laukia kita bausmė:
חשך „tamsa“ (chošech), ir tai „sudeginimas“.
Iš tikro „sitra achra“ degina žmogaus kūną,
sukiodama ant stiprios ugnies,
kol „sudega“ visa gyvybė ir šventumas.


Paskui sitra achra siunčia žmogui:
רוח סערה „uraganinį vėją“ (ruach seara),
ir tai, kaip „aštrus kalavijas“,
nukertantis žmogaus galvą ir atskiriantis jį nuo gyvybės.