kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

פקודאה חמישאה, זוהר, הקדמת ספר הזוהר, פקודי אורייתא 

Zohar „Toros įsakymai. Penktas“ (2)

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


Sulam         Jehuda Ašlagas


Parašyta:
„Palaiminkie Kūrėją angelai, visu stiprumu vykdantys Kūrėjo valią (žodį),
girdintys Kūrėjo žodį balsu“ (Tehilim 103 – 20).
Paaiškino išminčiai – vykdantys valią,
dar prieš išgirstant (suprantant).


Tai reiškia, kad paprastai žmogus negali įvykdyti jokios užduoties (misijos),
prieš tai neišgirdęs (nesupratęs), ką siunčiantis jam sako.
Tačiau angelai atlieka savo misiją,
dar prieš tai, kai išgirsta ir supranta,
ką Kūrėjas jiems liepia.


Ir todėl, kad juos valdo Kūrėjo noras,
jiems nėra jokios kliūties, kuri neleistų vykdyti Kūrėjo valią.
Todėl jie seka paskui Kūrėją, kaip šešėlis paskui žmogų,
o jų veiksmai yra prieš išgirdimą (supratimą).
Tai pat parašyta:
„Tie žmonės, užsiimantys Tora“ pritraukia šventą dvasią.
Tai reiškia, kad nežiūrint į tai, kad jų materija yra „žemiška“,
jie tampa, kaip aukštybių angelai,
nes jų veiksmas yra anksčiau už išgirdimą (supratimą).
Ir tokie žmonės vykdo Kūrėjo priedermes visu pilnumu,
dar prieš suvokdami, ką daro, t.y. jie seka paskui Kūrėją,
kaip šešėlis seka paskui žmogų.


Čia galime pateikti pavyzdį iš mūsų gyvenimo.
Kai vėjas įpučia žmogui dulkes į akis,
žmogus iškart užsimerkia,
dar prieš tai kol mintys suvokia,
kas atsitiko.
Vadinasi veiksmas, t.y. akių užmerkimas,
visada anksčiau už dulkių pajautimą mintimis.


Apie tai ir rašo Zoharas:
„Tie žmonės, kurie užsiima Tora, vadinami Jo angelais ant žemės“.
Nors jie ir yra ant žemės, (savo veiksmais) pasidaro kaip aukštybių angelai,
nes veiksmas yra anksčiau už išgirdimą (suvokimą).
Todėl tokie žmonės nesvarsto protu,
kad galėtų pilnai įvykdyti Kūrėjo priedermes.
Tai reiškia, kad jie pilnai įvykdo priedermę,
dar prieš tai, kai pavyksta protu suvokti, ką jie daro.
Kaip pavyzdys, jei kas papuola į akį,
akių užmerkimas yra ankstesnis,
nei suvokia protas kas atsitiko...
Iš tikro, jei žmogus pritraukia šventą sielą,
jis pasidaro kaip angelas,
nes nusipelno paankstinti veiksmą už supratimą, kaip angelai.
Todėl apie juos parašyta:
„Ir paukščiai skraidys ant žemės“,
t.y. „ateityje padarys jiems Kūrėjas erelių sparnus,
skraidyti po visą pasaulį“.


Tai reiškia, kad šių žmonių mintys klaidžioja po visą pasaulį ir mato „Kūrėjo valdymą“.
Ir ne tik,
šie žmonės nesuklumpa prieš kitą pusę,
(pateikiančią „neteisingą“ Kūrėjo valdymo interpretaciją),
ir jie dar gauna jėgas „pakelti“ maldai.
Tokių žmonių jėgos visada tik stiprėja, kaip parašyta:
„Tikintys Kūrėju, atnaujins jėgas, pakils ant sparnų, kaip ereliai“, kad „skraidyti“ po visus pasaulio įvykius.

Iš tikro šių žmonių jėgos „atsinaujina pastoviai“, ir kelia maldą su tikėjimu į Kūrėjo vienybę, bei visada pritraukia iš viršaus šventumą.