kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא שביעאה 

Zohar „Toros įsakymai. Septintas“ (2)

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


                   Sulam           Jehuda Ašlagas


Yra keturios klipot (netyros jėgos):


- רוח סערה „ruach seara“ (uraganinis vėjas),


- ענן גדול „anan gadol“ (didelis debesis),


- אש מתלקחת „eš mitlakachat“ (deginanti ugnis),


- נוגה לו סביב „noga lo saviv“ ( švytėjimas aplinkui).


Trys pirmos klipot visiškai netyros,
bet „klipat noga“ pusė yra bloga,
o pusė – gera.
Ir kai prie jos yra prisitvirtinusios kitos trys klipot,
ji (noga) pasidaro visa bloga.
Tačiau, kai trys klipot yra pašalinamos,
ir „noga“ susijungia su šventumu,
ji pasidaro visa gera.


Šių trijų klipot vieta yra kūno (lytinio organo) gale,
t.y. parcufo pabaigoje,
ir tai jesod (susijungimo vietos) pabaiga.
Ten yra dvi odelės, viena ant kitos.


Viena odelė vadinasi ערלה – „orla“ (apyvarpė),
ir joje randasi trys netyros klipot:
ruach seara, anan gadol ir eš mitlakachat.


Kita odelė vadinasi פריעה – „prija“,
ir tai yra „klipat noga“,
pusė gera ir pusė bloga.


Iš tikro Pirmasis Adamas gimė apipjaustytas,
nes trys netyros klipot neturėjo kontakto su juo.
Adamas turėjo tik „klipat noga“, tai yra „prija“ odelę.
Ir ji buvo visiškai gera, nes buvo visiškai atskirta nuo netyrų klipot,
bei buvo susijungusi su šventumu.


Tačiau po „Pažinimo medžio“ nuodėmės,
t.y. po gyvatės, kuri savyje turi tris netyras klipot, sugundymo,
Adamas vėl „užtraukė“ ant savęs antrą odelę „orla“.