kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תמינאה 

Zohar „Toros įsakymai. Aštuntas“ (1)

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


Zohar


Aštuntas įsakymas, tai mylėti gerą (žmogų pereinantį į judaizmą),
ateinantį apsipjaustyti ir įeiti po „Šchinos sparnais“.

Ji (Šchina) tuos, kurie atsitraukė nuo kitos, „nešvarumų pusės“,
ir kurie nori prisiartinti prie šventumo, įveda po savo sparnais.
Apie tai parašyta:
„Išves žemė gyvą dvasią pagal savo rūšį“ (Berešit 1 – 24).


Sulam         Jehuda Ašlagas


„Šchinos sparnų“ sąvoka yra labai plati ir gili,
tačiau paaiškinsiu tiek, kiek galima būtų suprasti Zoharą.
Malchut (mūsų realybė) vadinama Šchina ta prasme,
kad nedingsta iš mūsų akiračio,
nors mes ir esame labai nutolę nuo Jos (visai nesame Jos verti).


Apie tai parašyta:
„Visur kur yra ištremiamas Izraelis (ישר אל – tiesiai į Kūrėją),
Šchina eina su jais“, paslaptyje:
(sako Kūrėjas) „Kur gyvenu (השוכן aŠochen) su jais jų nešvarumuose“ (Vajikra 16 –16).
Iš to aspekto Kūrėjas vadinasi „Gyvenantis“ שוכן – „Šochen“,
o Jo „Buvimo vieta“ vadinasi שכינה – „Šchina“.


Ir Šchinos „atsivėrimas“ yra tik tada,
kai ji yra susijungime (zivuge) „veidu į veidą“ su Kūrėju.
Tada švytėjimas yra toks didelis,
kad vienybė atsiveria netgi labiausiai (dvasiškai) nutolusiose ir apribotose „vietose“.

Žinoma, kad „didelė“ šio susijungimo būsena neateina iš karto,
t.y. iš pradžių ateina „maža“ būsena...