kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא עשיריאה 

Zohar „Toros įsakymai. Dešimtas“ (1)

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


Zohar


Dešimtas įsakymas yra užsidėti tfiliną ir pakelti save iki aukštutinės formos.
Kaip parašyta: „Ir sukūrė Kūrėjas žmogų pagal savo atvaizdą“ (Berešit 1 – 27).
Pradėjo (rabi Šimonas) ir pasakė:
„Tavo galva, kaip Karmelis“ (Šir aŠirim 7 – 6).
Šią vietą jau nagrinėjome, tačiau pakartosime dar.


„Tavo galva, kaip Karmelis“,
tai viršutinė aukštutinio švento Karaliaus Havaja (הוי''ה) galva,
t.y. galvos tfilinas, su įrašytom (Havaja) raidėm.
Kiekviena raidė (varde Havaja),
tai atskira ištrauka tfiline.
Taip pat ir šventas Vardas įspaustas tfilino ištraukose,
pagal raidžių tvarką.


Mokėmės.
„Visos pasaulio tautos pamatys,
kad tu vadiniesi Kūrėjo vardu ir bijos tavęs“ (Dvarim 28 – 10).
Tai ir yra galvos tfilinas,
ir tai – šventas Vardas pagal raidžių tvarką...


Pirmoji ištrauka:
„Pašventink Man visus pirmgimius“ (Šmot 13 – 2),
tai švento Vardo Havaja raidė י (jud).
Tai „šventumas“ (t.y. chochma),
ir tai visų aukštutinių šventųjų pirmgimis.


Jis atidaro kiekvieną gimdą dėka to plono takelio (jud),
t.y. jis atidaro kiekvieną „gimdą“, kad pradėti „vaisių“.
Ir tai – aukštutinis šventumas.


Antra ištrauka:
„Ir kai atves tave Kūrėjas“ (Šmot 13 –11).
Tai antra Švento Vardo Havaja raidė ה (hey),
ir tai bina – menė,
„gimda“ atsidariusi raidės „jud“ dėka.


Ji atsidaro penkiais:
įėjimais,
koridoriais,
ir uždarytais kambariais.
Šis įėjimas, kurį padarė šioje menėje raidė„jud“, yra tam,
kad išgirsti balsą, išeinantį iš šio šofaro (t.y. binos).


Iš tikro šis šofaras yra uždarytas iš visų pusių,
todėl ateina raidė „jud“, atidaro jį, ir išveda iš jo garsą „balsą“.
Kai jau atidaro šį šofarą,
pučia į jį ir išveda balsą (garsą), išvedantį vergus į laisvę.
Šio šofaro pagalba išėjo Izraelis iš Egipto.
Taip pat ir ateityje (su šio šofaro balso pagalba) išeis Izraelis į galutinį išsivadavimą paskutinėmis dienomis.


Ir kiekvienas išsigelbėjimas (גאולה – geula) įvyksta šio šofaro „balso“ pagalba.
Todėl šioje ištraukoje yra aprašytas išėjimas iš Egipto,
nes šis šofaras raidės „jud“ pagalba atvėrė „gimdą“ ir išvedė „balsą“,
išvaduojantį vergus.
Tai antra švento Vardo Havaja raidė ה (hey)...