kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

מתן תורה 

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį14.


Aiškiai matome, kad vykdant Torą „lišma“,
netgi „veiksmo“ (praktinėje) Jos dalyje,
visai nėra jaučiamas skirtumas tarp dviejų Toros dalių,
ar žmogus vykdo priedermes Kūrėjui ar savo artimui.


Todėl, kol žmogus neateina prie „lišma“,
būtinai visi jo veiksmai artimui,
t.y. ar Kūrėjui, ar kitiems žmonėms,
bus „tušti“ ir „atitrūkę nuo realybės“.


Ir tik, kai didelių pastangų dėka,
žmogus palengva, po truputį „pakyla“ į savo „antrą prigimtį“,
tada jis „staiga“ nusipelno savo tikslo – „susiliejimo“ su Kūrėju.


Todėl logiška, kad ta Toros dalis,
liečianti žmogaus santykius su draugu,
gali greičiau atvesti žmogų prie galutinio tikslo.


Taip yra todėl, kad dvasinis darbas ir priedermės tarp žmogaus ir Kūrėjo yra pastovūs ir apibrėžti, todėl visai „nereiklus“.
Ir žmogus greitai „pripranta“ prie šio darbo,
t.y. įeina į „rutiną“,
o viską, ką žmogus daro „iš rutinos“,
negali jam atnešti naudos.


Tačiau priedermių dalis:
„Tarp žmogaus ir jo draugo“ yra „nepastovi“ ir „neapibrėžta“,
nes aplinkiniai visada yra „reiklūs“,
kur tik pasisuksi.
Todėl šios Toros dalies privalumas (sgula) yra labiau patikimas,
ir „tikslas“ pasiekiamas greičiau.