kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

מתן תורה  

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį


                                              


                                                 15.

 

Dabar galime geriau suprasti išminčiaus Hilelio atsakymą „gerui“

(žmogui, norinčiam pereiti į judaizmą), t.y. kad svarbiausia Toros „ašis“

yra „mylėk savo artimą, kaip save patį“.

Iš tikro kitos 612 priedermių, tai tik šios priedermės paaiškinimas ir pasiruošimas jai.

Tai reiškia, kad netgi priedermės tarp žmogaus ir Kūrėjo”,

tai taip pat bendrai tik pasiruošimas šiai priedermei.

 

Matome, kad ši priedermė yra galutinis tikslas,

ir pasiekiamas Toros ir priedermių pagalba,

kaip pasakė išminčiai:

Tora ir priedermės yra duotos tik tam, kad išgryninti jomis Izraelį“.

 

Ir tai yra  kūno „nuskaidrėjimas“,

kol jis įgauna „naują prigimtį“,

kuri yra apibrėžiama kaip „meilė artimui“.

Iš tikro ši viena priedermė:

„Mylėk savo artimą, kaip save patį“ ir yra  galutinis Toros tikslas,

po kurio  žmogus iškart nusipelno „susiliejimo su Kūrėju“.

 

Ir dabar tampa aišku,

kodėl Toros esmės Hilelis neapibrėžė:

„Mylėk savo Kūrėją visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis“.

Kaip jau sakėme, kad iš tikro žmogui, dar esančiam  savo „pradinėje“ (egoistinėje) prigimtyje,

nėra jokio skirtumo tarp meilės Palaimintam Kūrėjui, ir meilės savo draugui.

Tai yra todėl, kad viskas kas išeina iš žmogaus „asmeninių rėmų“,

viskas jam atrodo nerealu, t.y. praranda svarbą.

 

Todėl šis „geras“, paprašė Hilelio,

kad jis jam trumpai paaiškintų visą Toros esmę,

t.y. kaip žmogus gali greičiau pasiekti Toros skelbiamą tikslą ir „neužtrukti“ kelyje.

 

Tada šis „geras“ paprašė Hilelio:

„Išmokyk mane visos Toros, kol aš stoviu ant vienos kojos“.

Ir Hilelis apibrėžė Toros idėją,

kaip „meilę artimui“, nes taip galutinis tikslas,

t.y. meilė Kūrėjui, yra pasiekiamas greičiau.

Taip pat žmogus yra apsaugotas nuo klaidų,

nes jam yra pastovi „kontrolė“ iš aplinkinių.