kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא 

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

(Ištraukos)

 

 Sulam         Jehuda Ašlagas

 

Raidė „Cadi“ pamatė, kad raidė „Tav“ buvo atstumta dėl joje esančių stiprių teismų,
o raidė „Šin“ buvo atstumta dėl per didelio kontakto su „sitra achra“.
Todėl, tada raidei „Cadi“ atsirado drąsos galvoti,
kad ji yra tinkama pasaulio sukūrimo pradžiai.


Tai reiškia, kad pas ją taip pat yra „tiesos antspaudo“ dorybė,
ir dar priedo joje nėra jokio kontakto su „sitra achra“.
Kaip ir parašyta:
„Manimi „užantspauduojami“ teisuoliai“.

 

Iš tikro raidėje yra „šventos sąjungos – brit“ antspaudo ženklas,
„mila“ (apipjaustymo) ir „prija“ (odelės palenkimo) dėka,
atstumiantis visas „išorines jėgas“.
Taip pat ir apie apie Kūrėją parašyta:
„Tu vadiniesi Teisuolis, ir Tu įrašytas manyje”...

 

Todėl raidė „Cadi“ ir pasakė, jog ji yra verta,
kad ja būtų sukurtas pasaulis,
t.y. jos savybių dėka pasaulis galės egzistuoti ir užtikrintai ateiti prie „Galutinio ištaisymo“.
Tačiau Kūrėjas atsakė jai:
„Kol kas tu neturi atsiverti…kad neduočiau pasauliui progos „nereikalingoms kalboms“.


Tai reiškia, kad yra trūkumas kitoje raidės pusėje,
todėl ji turi būti „paslėpime“, kad „susijungimo vietoje“ neduoti „išorinėms jėgoms“ kontakto galimybės ir progos „nereikalingoms kalboms“.
Todėl raidė „Cadi“ taip pat nėra verta būti pasaulio sukūrimo pradžia,
nes ir joje yra galimybė klipot kontaktui.

 

Iš tikro „Cadi“ raidės jėga pirmasis Adamas išėjo dviejų veidų, kaip parašyta:
Kai sukūrė Kūrėjas pirmą Adamą, sukūrė su dviem veidais“.
Dar parašyta:
„Ateityje Aš „perpjausiu“ tave,
t.y. atskirsiu šį susijungimą kitomis pusėmis ir padarysiu tave susijungusią „veidu į veidą“,
bet tai jau atsitiks kitoje vietoje“.


Ir Kūrėjas pasakė,
kad „perpjauti“ bei „atsukti veidu į veidą“ negalima apačioje,
mūsų pasaulyje.
Tačiau tai galima padaryti tik pakeliant į aukštesnį,
t.y. į aukštutinį „Aba ve Ima“ pasaulį,
kad nebūtų kontakto su klipot.


Todėl Kūrėjas pasakė, kad būtinai:
„Ateityje Aš „perpjausiu“ tave,
t.y. atskirsiu šį susijungimą kitomis pusėmis,
ir padarysiu tave susijungusią „veidu į veidą“.
Tačiau tai jau:
„Atsitiks ne tavo (t.y. mūsų pasaulyje), o kitoje (t.y. Aba ve Ima, aukštesniame pasaulyje) vietoje“.
Tai reiškia, kad raidės vietoje tai padaryti negalima iki „Galutinio ištaisymo“,
todėl ir šia raide negalima sukurti pasaulio,
nes ir čia yra kontaktas „išorinėms jėgoms”.