kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

הקדמת ספר הזוהר אותיות דרב המנונא סבא 

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


Zohar


Įėjo raidė מ „Mem“ ir pasakė:
„Pasaulio Viešpatie, gerai Tau manimi sukurti pasaulį,
nes manimi vadinasi karalius (מלך melech).


Atsakė jai Kūrėjas:
„Taip iš tikrųjų, bet nesukursiu tavimi pasaulio,
nes pasauliui reikia karaliaus.
Grįžk į savo vietą tu ir ל „Lamed“, ir כ „Chaf“,
nes negražu pasauliui būti be karaliaus“.


Sulam        Jehuda Ašlagas

Raidė „Mem“ tvirtino, kad ja galima pradėti pasaulio kūrimą,
nes jos dėka atsiveria pasauliui „Karaliaus veido“ šviesa.
Ir taip nebus jokio kontakto „išoriniams” (klipot),
o pasauliui yra garantuotas „Galutinis ištaisymas”.
Atsakė jai Kūrėjas:
„Nesukursiu tavimi pasaulio, nes pasauliui reikia karaliaus“.


Tai reiškia, kad negalima pasauliui atverti šios „didelės šviesos”,
nes ši šviesa turi apsirengti raidėmis מל''ך.
Todėl Kūrėjas pasakė jai:
„Grįžk į savo vietą tu ir ל „Lamed“, ir כ „Chaf“,
nes negražu pasauliui būti be karaliaus“.


Iš tikro „Mem” turi sugrįžti į savo vietą,
bei susijungti su raidėmis „Lamed“ ir „Chaf“,
nes tada bus galimybė pasaulyje atsiverti šiai „didelei šviesai”.
„Mem“ žodyje „karalius“ (melech) reiškia „didelio gerumo” paslaptį.
Kaip parašyta:
„Dienomis Kūrėjas įsakys gerumą“ (Tehilim 42 – 9),
tai reiškia, kad raidė מ yra plačiai atverta „gerumui”.


„Lamed“ žodyje „melech“ yra bokšto,
sklandančio ore, paslaptis (ir tai „bina” tapusi „chochma”).
„Chaf“ žodyje „melech“ tai malchut (karalystė),
nes nėra karaliaus be karalystės.


Ir dar, visa didelė šviesa atsiveria malchut dėka, nes ji pasidaro „karaliaus sostu”.
„Sostas” כסא (kise) nuo žodžio „uždengimas” (כסוי kisui).
Tačiau šią didelę šviesą gali „priimti” (suvokti) tik Izrael (ישר אל Jašar El), einantys į Kūrėją.


Iš tikro šios didelės šviesos „atvėrimo” metu „sostas” uždengia ją nuo stabmeldžių,
kad nepakenkti jiems, ir atveria ją tik Izraeliui,
pasirengusiems ją suvokti.
Todėl pasauliui reikalingas karaliaus „sostas”,
t.y. „uždengimas”, o „melech“ (karaliaus) raidės negali būti pasaulio kūrimo pradžia.