kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

הערבות, המשך ממאמר מתן תורה 

„Laidavimas“(Atsakomybė), „Toros dovanojimo“ tęsinys

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį„Laidavimas“(Atsakomybė), „Toros dovanojimo“ tęsinys


17.


Visas Izraelis yra atsakingas (laiduoja) vienas už kitą (Talmudas, Sanhedrin 27)


„Laidavimo“ aspektas reiškia, kad visi žmonės pasidarė atsakingi vienas už kitą.
Iš tikro Izraeliui buvo duota Tora tik kai kiekvienas žmogus buvo paklaustas,
ar jis sutinka pilnai priimti artimo meilės priedermę:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“.


Ir visas Izraelis apsiėmė rūpintis kiekvienu tautos nariu bei pildyti jo poreikius ne mažiau,
nei žmogus rūpinasi savo reikmėmis.
Todėl, kai visa tauta sutiko vienbalsiai ir pasakė: „naase ve nišma“ (padarysim ir suprasim),
tada kiekvienas Izraelio žmogus tapo atsakingas, kad nieko netrūktų, nei vienam tautos nariui.
Ir tik tada, bet ir ne anksčiau, visi tapo pasirengę ir verti gauti Torą.


Iš tikro dėl visuotinio „laidavimo“ kiekvienas tautos narys „išsilaisvino“ iš rūpinimosi savo kūno reikmėmis, ir galėjo visu dydžiu įvykdyti priedermę:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“.
Todėl kiekvienas žmogus galėjo viską atiduoti savo artimui žinodamas,
kad 600 000 ištikimų ir mylinčių žmonių stovi jo asmeninių „poreikių sargyboje“.


Taip pat aišku, kad dėl šios priežasties Izraelis nebuvo pasirengęs gauti Torą Abrahamo, Icchako ir Jakovo laikais.
Ir tik, kai išėjo iš Egipto ir tapo susiformavusia tauta,
tada kiekvienam žmogui atsirado galimybė,
„laidavimo“ dėka būti užtikrintam visų savo poreikių išpildymu.


Tačiau, kol Izraelis dar buvo „įsimaišęs“ tarp egiptiečių,
tada tam tikros poreikių dalies pildymas priklausė nuo svetimos „laukinės“ tautos,
„paskendusios“ meilėje sau.
Ir tada, atitinkamus tautos poreikius galėjo išpildyti tik svetimšaliai,
todėl Izraelio tautos nariai priklausė nuo egiptiečių valios.


Kaip jau sakėme, kad kol nors vienas žmogus yra priverstas rūpintis savo poreikiais,
neįmanoma net pradėti vykdyti priedermę:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“.
Ir Toros dovanojimas privalėjo būti atidėtas iki išėjimo iš Egipto,
kai Izraelis tapo savarankiška tauta,
kol visos jų reikmės galėjo būti išpildomos pačių jėgomis,
be pagalbos iš šalies.
Tada visi tapo pasirengę priimti paminėtą „Laidavimą (Atsakomybę)”,
ir jiems buvo duota Tora.


Tačiau jei po Toros gavimo, dalis iš Izraelio tautos narių „suklups”,
t.y. išduos šią idėją ir vėl sugrįš į meilės sau „nešvarumą”,
be jokių minčių apie savo artimą.
Iš tikro ta reikmių dalis, kurią privalo vykdyti šie „suklupę” tautos nariai,
jau nebebus atliekama, ir tai palies kiekvieną Izraelio tautos narį,
t.y. privers vėl rūpintis savo reikmėms.
Ir kai šis mažas „suklupusių” kiekis jau nesirūpins kitais tautos nariais,
„artimo meilės“ priedermės vykdymas taps negalimas ir vėl bus panaikintas visame Izraelyje.


Tai reiškia, kad šie „nusimetę Toros jungą” žmonės sąlygoja ir besilaikantiems Toros priedermių, pasilikti meilės sau „nešvarume”.
Iš tikro be šių „suklupusių” žmonių pagalbos jau nebegalima vykdyti priedermę:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį”.
Todėl aiškiai matome, kad visas Izraelis turi būti atsakingas,
t.y. laiduoti vienas už kitą, kaip iš vykdymo, taip ir iš nevykdymo pusių.


Iš vykdymo pusės:
Jei vykdome „laidavimą (atsakomybę)” ir kiekvienas rūpinasi tik savo artimo poreikiais,
tada galime pilnai atlikti Torą bei priedermes taip, kad „suteikti malonumą” Kūrėjui.


Iš nevykdymo pusės:
Jei dalis tautos nenori vykdyti „laidavimo (atsakomybės)”, bet nori pasilikti „meilėje sau”,
tada jie sąlygoja ir kitai tautos daliai paskęsti „niekingume” ir „nešvarume”.
Be jokios galimybės išeiti iš šio mentaliteto.