kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
5 Avo

 

5 avo – švento Ari mirties diena. Šią dieną ravas Baruchas su savo mokiniais visada vykdavo į Cfatą, prie Ari kapo.

Išvykdavo 5 avo dienos išvakarėse ir pirma jų kelionės stotelė buvo Tverijoje, pas rabi Josefą Drori.

Tą naktį jie beveik nemiegodavo, nes rengdavo vaišes, kurios baigdavosi labai vėlai.

Ravas Baruchas, kuris tuo metu būdavo ypatingame susijungime su Kūrėju, atverdavo Toros paslaptis bei darbo Kūrėjui aspektus, o po to, antrą valandą nakties, visi pradėdavo naktinę pamoką, trukdavusią iki pat ryto.

Ryte, po rytinės maldos ir trumpų pusryčių, išvykdavo į Cfatą, prie švento Ari kapo.

Čia, kaip ir prie rabi Šimono kapo, ravas Baruchas pabūdavo labai trumpai.

Jis prieidavo prie kapo, ir stovėdavo užmerktomis akimis, absoliučiame susikoncentravime ir susijungime su Pasaulių Karaliumi, pasinėręs šventuose savo apmąstymuose ir mintyse.


Kartą, kai ravas Baruchas atvyko prie Ari kapo, čia stovėjo judėjas su Psalmėmis rankose ir garsiai raudojo.

Kai ravas Baruchas pamatė jį, pasakė:

„Negaliu šito pakęsti“.

Ir iš karto išėjo, pabuvęs ten gal tik pusę minutės.

Ravas Baruchas negalėjo pakęsti to, kad žmonės, kurie visus metus neturėjo jokio sąlyčio su švento Ari mokymu, prisimindavo jo šventumą tik per jo mirties metines ir ateidavo prie jo kapo su savo materialiais prašymais.

Iš tikro, čia yra du neigiami aspektai:

1)  Jie neturi jokio ryšio su šiuo teisuoliu;

2) Jie prašo tik materialių prašymų.  


Aplankę kapą jie grįždavo į Tveriją, į viešbutį ir čia ravas Baruchas surengdavo vaišes, skirtas Ari mirties metinėms pažymėti.

Kadangi tuo metu galiojo devynių dienų draudimas valgyti mėsą ir gerti vyną (nuo 1 iki 9 avo dienos), tai vienas iš bendruomenės garsiai užbaigdavo skaityti traktatą, kad būtų galima gerti vyną ir valgyti mėsą.

Kaip yra pasakyta Talmudo traktate Psachim:

„Nes džiaugsmas yra tik kai valgoma mėsa ir geriamas vynas.

Ir iš tiesų, tarp jų tvyrojo džiaugsmas – šventumo džiaugsmas.

Džiaugsmas, kuris gali atsiverti tik tarp einančių tikro darbo Kūrėjui keliu.