kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועל מה שאתה כותב לי: "מכיר אני בשעור גדול עד אין ערך, כמה שאני צריך לסגופים חיצונים לתקן את החיצוניות שלי". עד כאן דבריך. אומר אני, שאין אתה צריך לסגופים, ואין אתה צריך לתקן את החיצוניות. בעה''ס, אגרות קודש Tu man rašai: „Aš visiškai žinau, kiek man reikia išorinių kentėjimų, kad ištaisyčiau savo išorinę pusę“. Pasakysiu: Tau nereikia kentėjimų išvis, tu visai neturi ištaisyti savo „išorinės“ pusės. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

הערבות, המשך ממאמר מתן תורה  

„Laidavimas“ (Atsakomybė), „Toros dovanojimo“ tęsinys

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
   18.

 

„Laidavimo“ (atsakomybės) idėją gerai paaiškino tana (išminčius,

mokytojas) midraše Vajikra Raba.

Pasakojimas apie du žmones, plaukiančius vienoje valtyje.

Kai vienas žmogus pradeda gręžti valtyje skylę po savimi, kitas jam sako: 

 „Kodėl tu gręžti skylę?“

Tas atsako:

„Koks tavo reikalas, juk aš po savimi gręžiu skylę, o ne po tavimi?

Tada draugas sako jam:

 „Kvaily, juk abu kartu paskęsime vienoje valtyje!“ (Vajikra Raba 84).

 

 

Iš tikro sakėme, kad „neigiantys Toros jungą“ yra paskendę meilėje sau,

todėl jie savo veiksmais daro „geležinę užtvarą“.

Ir ši „užtvara“, neleidžia net pradėti Toros ir priedermių teisingą vykdymą visoje apimtyje,

pagal nuostatą:

„Mylėk savo artimą, kaip save patį“.

Kaip sakėme, kad ši nuostata yra „laiptai“,

kuriais galima „užlipti“ į „susiliejimą“ su Kūrėju.

Todėl, kokie yra teisingi midrašo žodžiai:

„Kvaily, juk abu kartu paskęsime vienoje valtyje!“