kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

שערי הקדושה חלק א שער ה 

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
                              Pakopos chasidas trumpas paaiškinimas

 

                                                               2.

 

                               Antra pakopa                                            

 

Draudžiamos midot (savybės):

 

1.    Lašon hara – blogos kalbos;

2.    Apkalbos;

3.    Draugo žeminimas;

4.    Draugo pravardžiavimas;

5.    Pašaipa;

6.    Melas;

7.    Meilikavimas;

8.    Apgavystė;

9.   Tuščios kalbos;

10.  Pasakojimas apie draugo blogas savybes;

11.  Naudojimasis draugo nesėkme (gėda) savęs išaukštinimui;

12.  Nesantaikos (ginčų) tarp draugų kurstymas;

13.  Egoistinis mėgavimasis Toros garbe;

14.  Žiūrėjimas į nuogus kūnus.

 

 

                                         Trečia pakopa

 

Priedermės „nedaryk“, už kurių nevykdymą nustatytos labai sunkios bausmės:

 (sielos) atkirtimas, mirtis Dangaus nuosprendžiu ir mirtis teismo nuosprendžiu.

 

1.   Kūrėjo Vardo niekinimas, ir tai  yra sunkiausias iš visų nusikaltimų, kaip parašyta:

„Būsite tyri   prieš Kūrėją ir prieš Izraelį“ (Bemidbar 32 – 22);

2.   Ypač saugotis nida nuodėmės (lytiniai santykiai menstruacijų metu), ir visuose lytiniuose santykiuose;

3.   Saugoti ir laikytis Šabato su visomis smulkmenomis atidžiau už kitas priedermes;

4.   Atskirti mėsos valgius nuo pieno valgių su visu atidumu, ir tinkamai paruošti mėsą;

5.   Saugotis bet kokio (savaiminio ar dirbtino) sėklos išsiliejimo, netgi per prievartą;

6.   Nesinaudoti Šventais Vardais iš vis, kaip parašyta:

„Kas naudojasi Toros karūna –  pražus“(Avot 1 – 13);

7.   Neniekinti (nesukirsti) talmid chacham (Toros išminčiaus) eretiškomis (moksliškomis) kalbomis;

8.   Saugotis visų stabmeldiškų aukojimų (papročių), ir apskundimų stabmeldžiams (dėl jų apeigų nesilaikymo);

9.   Saugotis nuo priesaikų (susijusių su stabmeldžių papročių laikymusi) ir visų priesaikų Kūrėjo vardu;

10.  Saugotis visų rūšių neleistinų valgių.