kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

שערי הקדושה חלק א שער ה 

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį


Pakopos chasidas trumpas paaiškinimas


3.


Ketvirta pakopa


Vykdyti priedermės „daryk“, ir tai :


1. Cicitas;

2. Tfilinas;

3. „Šma“ skaitymas du kartus per dieną;

4. Pagarba Šabatui su visomis smulkmenomis;

5. Sūnaus apipjaustymas;

6. Gmilut chasadim - atsidėkojimas gerumu, ligonių lankymas, svečių priėmimas;

7. Linkėjimas šalom (taikos ir santarvės);

8. „Šmone esre“ maldos sakymas su intencija ir džiaugsmu;

9. Prasikaltusio artimo pateisinimas;

10. Teisingi, teisėti ir sąžiningi sandėriai bei prekyba;

11. Labdara;

12. Nelauktos ir slaptos dovanos;

13. Pastovaus laiko Toros mokymuisi dieną ir naktį nustatymas, atitinkantis visas priedermes.


Penkta pakopa


Toros papročių laikymasis, ir tai:


1. „Šma“ virš lovos sakymas su intencija;

2. Kėlimasis po vidurnakčio pergyventi (gedėti) dėl Šchinos (esančios „dulkėse“ ir nepagarboje); dėl Šventyklos sugriovimo, užsiiminėti Tora;

3. Stengimasis matyti Kūrėją visur, kad nenusidėti, parašyta „visuose savo keliuose pažink Jį“;

4. Sielos susiliejimas su Kūrėju, ir neatsitraukimas nuo to nei akimirkai.