kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

זוהר תצוה תקעו בחדש שפר  

Zohar „Pūskite šį mėnesį šofarą“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


Pradėjo senolis ir pasakė:
„Pūskite šį mėnesį šofarą nustatytu laiku (בכסה uždengtą) šventės dieną“ (Tehilim 81 – 4).
Dabar laikas, kai susižadins stiprus „aukštutinis teismas“.
Ir kai jis susižadina, su juo sustiprėja „sitra achra“ (kita netyra pusė).


Ir kai „sitra achra“ sustiprėja, ji pakyla ir uždengia mėnulį, t. y. malchut.
Todėl nepraleidžia šviesos ir prisipildo „teismu“.
Ir tada visas pasaulis teisiamas: „aukštutinis“ ir „žemutinis“.
Be to paskelbiama visuose dangaus skliautuose:
„Paruoškite sostą Karaliui, nes jis nori teisti pasaulį“.


Šioje „sitra achroje“ yra stipri klipa (žievė), kurios negalima prakirsti.
Todėl Kūrėjas davė patarimą Izraeliui, kaip parašyta:
„Pūskite šį mėnesi šofarą nustatytu laiku (uždengtą) šventės dieną“.
Tam kad prakirsti šią „žievę“, kuria yra uždengtas mėnulis (malchut) ir negali šviesti.


Ir kai Izraelis susižadina apačioje, pūsdami šofarą, garsas išeinantis iš šofaro,
pasklinda erdvėje ir prakerta „dangaus skliautus“.
Kol pakyla iki šito „tvirto akmens“, t. y. iki „sitra achra“, uždengusio mėnulį.
Tada šis šofaro garsas prabudina gailestingumą, o „sitra achra“,
pakilusi ir uždengusi šviesą, susipainioja.


Tada šis šofaro balsas „nuima“ teismą nuo pasaulio.
Ir kai „apačioje“ susižadina gailestingumas, taip pat ir „viršuje“ susižadina kitas „Aukštutinis Šofaras“, ir tai „bina“ – aukštutinis pasaulis, ir išleidžia balsą, ir tai – gailestingumas.
Ir susitinka „balsas“ su „balsu“ – „gailestingumas“ su „gailestingumu“.
Tai reškia, kad susižadinimas „apačioje“ sąlygoja susižadinimą „viršuje“.


O jeigu paklausi: kaip gali balsas „apačioje“, arba susižadinimas „apačioje“ paveikti „viršuje“? Ateik ir pažiūrėk.
Apatinis pasaulis visada nori gauti ir jis vadinamas „Geras akmuo" (האבן טוב),
todėl aukštutinis pasaulis – „bina“ visada jam duoda.
Tačiau, jei nori gauti, t.y. laukias su „švytinčiu veidu“ – su džiugesiu „apačioje“, taip pat švyti ir džiaugiasi „viršuje“.
O jei jis laukia su „liūdesiu“, jam yra atitinkamai duodamas „liūdesys“ ir „teismas“.


Todėl:
„Tarnaukite Kūrėjui su džiaugsmu (Tehilim 100 – 2), nes žmogaus džiugesys pritraukia kitą džiugesį iš viršaus.
Taip žemutinis pasaulis yra karūnuojamas „viršuje“, nes viskas ateina iš „viršaus“.
Todėl Izraelis pradeda ir sužadina šofaro balsą, kuris yra sudarytas iš ugnies, vandens ir dvelksmo, t. y. vidurinė linija – „harmonija“, sudaryta iš „griežtumo“ ir „gerumo“.


Tada viskas tampa „vieninga“, kyla į viršų ir trenkia į „Gerą akmenį“,
t. y. sumažina „kairę“ liniją – griežtumą.
Ir viskas nusidažo trimis atspalviais:
Baltu – gerumas, raudonu – griežtumas, žaliu – harmonija, įjungtais į šį balsą.
Tada šis balsas, jau yra pasiruošęs ir pritraukia iš „viršaus“ gerumą.


Ir todėl viskas viršuje yra „sušvelninama“ šiuo balsu , ir iš „viršaus“ išsilieja gerumas,
bei pasklinda pasaulyje.
Tai reiškia, kad gerumas (רחמים) susijungia ir „viršuje“ ir „apačioje“.
Tada viskas veikia „sitra achra“, jos galia susilpnėja ir jau nebegali kaltinti.
Ir šis geras akmuo (malchut) žvelgia „švytinčiu veidu“ į visas puses – švytėjimu „viršuje“ ir švytėjimu „apačioje“.