kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שערי קדושה חלק ב שער ד 

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį

Apie bausmę už blogas savybes (midot) ir užmokestį už geras

                                                             

4.

 

Priekabumas – tai puikybės ir pykčio išsišakojimas, t.y. atskiras atvejis.

Apie tai pasakė išminčiai:

„Kas yra priekabus, į tokį žiūrima priekabiai ir„ viršuje”,

todėl jam nėra atleidžiamos nuodėmės (Talmudas, Roš Hašana).

Kaip pasakyta: „Atleidžiantis nuodėmę, atleidžiantis nusikaltimą“ (Micha 7 – 18).

Todėl, kam yra atleidžiamos nuodėmės?

Tam kas atleidžia už nusikaltimą.

 

Pasakė mūsų mokytojai: „Visada žmogus turi prašyti gailestingumo, kiekvieną dieną.

Uždaryti savo burną, neatsakyti į grubumą, neatsakyti į įžeidimus.

Pasakė išminčiai: „Tas, kas atleidžia žmonėms už jų blogas savybes,

tam yra atleidžiami „iš viršaus” jo nusikaltimai“ (Talmudas, Roš Hašana).

 

Pasakyta: „Tris žmonių rūšis myli Kūrėjas:

tuos, kurie nepyksta, tuos, kurie nepasigeria ir tuos,

kurie yra lankstūs savo savybėse“ (Išminties pradžia, tretieji vartai).

Rabi Akiva paklausė rabi Nechunja Didžiojo,

kur yra jo dienų ilgumo paslaptis?

Atsakė jam, niekada nepriėmiau dovanų ir visada buvau lankstus savo

savybėse (Talmudas, Megila)...


Pasakė išminčiai: pasaulis egzistuoja dėka tų, kurie „praryja savo

burną“ pykčio metu.

Kaip pasakyta: „Žemė kabo ant tuštumos“ (Jobas 26 – 7).

Rabi Abahu sako: „Dėka tokių, kurie prilygina save tuštumai“ (Talmudas, Chulin).

 

 Išminčiai mokė:

„Girdintis įžeidimus ir neįsižeidžiantis, girdintis užgauliojimus, ir neatsakantis.

Apie tokius parašyta:

„Mylintys Mane bus kaip saulės pakilimas savo stiprume“ (Šoftim 5 – 31).

 

Mūsų mokytojai pasakė:

„Visada žmogus turi būti atlaidus savo artimui ir ypač savo namiškiams“.

Pasakė pranašas Elijahu:

„Tora atsiveria tik tam, kuris yra atlaidus.

Ir aš atsiveriu tik tam, kuris nėra priekabus“ (Talmudas, Šabat“).