kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

שערי קדושה חלק ב שער ד 

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
Apie bausmę už blogas savybes (midot) ir užmokestį už geras


 5.

 

Liūdesys (neviltis) sąlygoja atsitraukimą nuo dvasinio darbo,

priedermių vykdymo, užsiėmimų Tora ir susikaupimo, bei teisingos intencijos maldoje.

Liūdesys anuliuoja geras mintis – dirbti Kūrėjui ir tai yra „vartai” blogio

instinktui, net jeigu žmogus yra teisuolis.

 

Blogio instinktas įrodinėja, kad nėra žmogaus dvasiniuose užsiėmimuose jokios naudos,

nes blogiui yra „bjaurios” tikėjimo pastangos.

Taip pat kartais blogis įrodinėja žmogui:

Kaip gali toks menkysta ir „žemės kirminas” prisiartinti prie pasaulio

Karaliaus šventumo.

 

Kaip parašyta:

„Nepasiekiama kvailiui išmintis“ (Mišlei 25 – 7),

arba „Jei būsi teisus, ką tuo įrodysi Jam“ (Jobas 35 –  7).

Taip pat liūdesys sąlygoja „šventos dvasios” atstūmimą nuo savęs.

 

Ir atvirkščiai, jei žmogus dirba Kūrėjui su džiaugsmu, kaip parašyta:

„Dirbkite Kūrėjui su džiaugsmu“ (Tehilim 100 – 2),

džiaugsmas prideda didelį troškimą ir meilę susilieti su Kūrėju.

 

Dar parašyta, kad visos bėdos ištinka žmogų:

„Todėl, kad nedirbai Kūrėjui su džiaugsmu ir su geru noru širdyje“ (Dvarim 28 – 47).

Iš tikro, jei dvasinis darbas yra su liūdesiu, tai panašu į tarną,

dirbantį savo ponui su nusiminusiu ir įniršusiu veidu.

 

Parašyta:

„Kūrėjo palaiminimas praturtins ir nepaliks vietos liūdesiui“ (Mišlei 10 –  22).

Liūdesys išplaukia iš „Sam” (blogio, mirties angelo) ir gyvatės „nešvarumų”,

kuriuos jie perdavė Adamui ir Chavai (Ievai).

 

Kaip parašyta:

„Su liūdesiu valgysi... su liūdesiu gimdysi vaikus“ (Berešit 3 – 17,16).

Todėl Kūrėjas ir Jo Šchina pasitraukia iš ten, kur yra liūdesys.


Matome iš Jakovo, išrinktojo iš Tėvų:

dvidešimt dvejus metus pasitraukė nuo jo Šchina ir „šventa dvasia”,

kai jis išsiskyrė su Josefu.

Tačiau kai Jakovas gavo žinią, kad Josefas gyvas, atgijo Jakovo siela ir

sugrįžo pas jį „šventa dvasia”.

 

Pasakė mūsų mokytojai:

„Šchina ir pranašystės dovana nebūna liūdesyje“ (Talmudas, Psachim).

 Taip pat kiekvienas priedermės vykdymas ir malda turi būti su dideliu džiaugsmu.