kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

הערבות, המשך ממאמר מתן תורה  

„Laidavimas“ (Atsakomybė), „Toros dovanojimo“ tęsinys

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį28.

 

Ir dabar mums tampa gerai suprantami visi Toros žodžiai,

kuriuos pateikėme aukščiau.

Parašyta:

 „Ir dabar, jei klausysite Mano balso, ir saugosite Mano sandorį“.

Tai reiškia, jei sudarysite sandorį (brit) su tuo, ką aš jums čia sakau,

„Tada jūs būsite išrinktieji (sgula) iš visų tautų“.

 

Iš tikro jūs būsite išrinkti (sgula – ypatingi),

nes jūsų dėka praeis kūno (norų) „ištyrinimo“ ir „išvalymo“ kibirkštys,

visoms pasaulio tautoms bei nacijoms.

Ir kol visos pasaulio tautos bei nacijos dar nėra pasiruošusios šiam dalykui,

todėl Man (Kūrėjui) reikia vienos tautos,

kuri  pradėtų šį procesą, todėl ši tauta tampa „išrinkta“ iš visų tautų.

 

Ir toliau užbaigia:

 „Nes (ki כי)Mano yra visa žemė“,

tai reiškia, kad visos pasaulio tautos priklauso Man –  Kūrėjui, kaip ir jūs –  Izraelis.

Tai reiškia, kad visos pasaulio tautos galų gale turės „susilieti“ su Manimi,

tačiau šiuo metu jos nėra pasiruošusios šiam vaidmeniui,

todėl Man reikia „išrinktos“ tautos.

 

Todėl, jei jūs (Izraelis) sutinkate su tuo,

t.y. būti „išrinktieji (sgula) iš visų tautų“,

tada Aš jums prisakau, kad „jūs būsite Mano „šventikų karalystė“ (mamlechet kohanim)“.

Ir tai –  meilės artimui savybė visa, „mylėk savo artimą,

kaip save patį“, apimtimi,

nes tai ir yra pagrindinė Toros ir priedermių idėja.

 

Taip pat jūs būsite: „Šventa tauta“ (goi kadoš)“,

kas nusako atlygio pobūdį, išreikštą žodžiais:

 „Ir susiliek su Palaimintu Kūrėju“,

t.y. visą užmokestį kiek tik galima pasakyti...

 

Ir paaiškino išminčiai žodžius:

„Štai tie dalykai, kuriuos kalbėk visam Izraeliui“, t.y. pabrėžė „štai tie dalykai“ –

„Ne mažiau, ir ne daugiau“. 

 

Tačiau iškyla klausimas:

Kaip gali Moše, mūsų mokytojas, netiksliai perduoti Kūrėjo žodžius, t.y. ką nors pridėti, ar atimti?

Taip, kad Kūrėjas turi jį perspėti?

Juk nieko panašaus nerandame visoje Toroje, netgi atvirkščiai, ir dar parašyta:

„Visuose mano namuose ištikimas jis (Moše)“ (Bemidbar 12 – 7)?