kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

שערי קדושה חלק ב שער ז  

Šventumo vartai Antra dalis. Septintieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotįPriedermių „daryk“ ir gerų papročių laikymasis


Cicitas.
Nurodo į visas Toros priedermes, nes cicito gematrija 600 ir su 13 sudėtinių jo dalių, t.y. 8 siūlai ir 5 mazgai, todėl gaunasi 613, t.y. priedermių skaičius.
Taip ir parašyta:
„Ir matysite jį ir prisiminsite visas Kūrėjo priedermes“.
Iš tikro cicitas atitinka (primena) visas Toros priedermes.


Tfilinas.
Tas, kas nevykdo šios priedermės, nebus jam prisikėlimo iš numirusių.
Tačiau apie tą, kas užsideda tfiliną pasakyta:
„Ir pamatys visos žemės tautos, kad Kūrėjo vardas užrašytas ant tavęs ir bijos tavęs“
(Dvarim 28 – 10).
Rabi Elazaras sako, kad kalbama apie galvos tfiliną.
Ir apie ateitį pasakyta:
„Sėdi teisuoliai ir karūnos jiems ant galvų“ (Talmudas, Brachot).


„Šma“ sakymas.
Jau sakėme, kad tai yra Kūrėjo vienybės deklaravimas ir visų priedermių esmė.
Iš tikro „Šma“ sudaro 248 žodžiai, ir jos sakymu ištaisomi (atgaivinami) 248 sielos organai.
Pasakė mūsų mokytojai:
„Tas, kas sako „Šma“ du kartus per dieną, lygtai vykdo visą Torą.
Kaip pasakyta pas Jehošua:
„Ir gilinkis į Ją dieną ir naktį“ (du kartus, kaip ir Šma sakymas) (Talmud, Menachot)“.


Malda.
Pasakė išminčiai:
„Maldos žodžiai pasiekia pačias didžiausias pasaulio aukštumas“ (Talmud, Brachot).
Taip pat malda yra didesnė už visas aukas, kaip pasakyta:
„Kam Man jūsų aukos“ (Ješaja 1 – 11).
Dar pasakyta (toliau):
„Didinkite maldą, nes ji didesnė už aukas“.
Kaip aukos ištyrina žmogaus nuodėmes, taip ir malda apvalo žmogų.
Knygoje Zohar (Vajikahel) parašyta:
„Malda yra šlovingesnė ir veiksmingesnė už bet kokį dvasinį darbą, už bet kokias aukas“.


Nusidėjėlių „ištyrinimas“.
Mūsų mokytojai klausia:
Kodėl nusipelnė Elkana išugdyti Šemiuelį,
kurio dvasinis lygis atitinka Moše ir Aroną?
Ir atsako:
Todėl, kad jis per šventes, pėsčiomis eidavo į Šventyklą,
ir su savimi vesdavosi daug žmonių,
kuriuos pakeliui „ištyrindavo“, t.y. atvesdavo į tikėjimą.


Abrahamas nusipelnė visų savo dorybių,
todėl kad atvesdavo žmones į tikėjimą vienu Kūrėju.
Kaip pasakyta:
„Ir sielas, kurias padarė Charane“ (Berešit 12 – 5).
Taip pat visi kartų lyderiai dėl šios priežasties nusipelno savo statuso ir išvengia bausmių.


Derybos ir prekybiniai santykiai su pasitikėjimu.
Jau kalbėjom apie apgaulę.
Tačiau žmogui, palikus šį pasaulį, vienas iš pirmųjų klausimų, kurių klausiama:
„Ar buvai patikimas prekybiniuose santykiuose?“ (Talmudas, Šabat).


Labdara.
Parašyta:
„Dėl to (kad galėtum duoti labdarą) ir palaimino tave Kūrėjas“ (Dvarim 15 – 10).
Taip pat parašyta:
„Slapta dovana užgesina pyktį“ (Mišlei 21 – 14),
ir dar:
„Labdara gelbsti nuo mirties“ (Mišlei 11 – 4 ).


Šabato pagerbimas.
Šabato laikymasis atstoja visos Toros vykdymą.
Paklausė išminčiai, kodėl žmonės nusipelno turtų,
gyvendami ne Izraelio žemėje?
Ir atsakė, todėl, kad gerbia, laikosi ir mėgaujasi per Šabatą.


Sūnaus apipjaustymas.
Jau kalbėjome apie didelį atpildą už kitų žmonių ištyrinimą.
Tuo labiau yra didelis užmokestis už savo sūnaus atvedimą po „Šchinos sparnais“.


Atsidėkojimas gerumu (gmilut chasadim), ligonių lankymas, sutaikymas (linkėjimas taikos), svečių priėmimas.
Tai tie dalykai, kurių vaisiais žmogus naudojasi šiame pasaulyje ir investuoja į „pasaulį, kuris ateis“.


Nustatymas pastovaus laiko Toros mokymuisi.
Kaip jau aiškinome tai atstoja visas priedermes.
Ir tai taip pat vienas iš pirmų klausimų, po žmogaus išėjimo iš šio pasaulio: „Ar skyrei laiką Toros mokymuisi?“.


Geri papročiai


„Šma“skaitymas prieš miegą.
Kaip pasakyta knygoje Zohar:
„Tas kas skaito Šma prieš miegą, sunaikina tūkstančius „kenkimo angelų“,
kurie trukdo sielai pakilti į viršų“.


Atsikėlimas prieš pusiaunaktį mokytis Toros.
Pasakė mūsų mokytojai:
„Tam, kas naktį mokosi Toros, ištiesiamas dieną gerumo siūlas“ (Talmudas, Avoda zara).
Dar pasakė išminčiai:
„Tas kas mokosi Toros naktį, Šchina – prieš jį“. (Talmudas, Tamid).