kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

שערי קדושה חלק ג שער א 

Šventumo vartai Trečia dalis. Pirmieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotįTrečia dalis kalba apie šventos dvasios pasiekimą

 

Pirmieji vartai trumpai apžvelgia dvasinių pasaulių struktūrą, kiek

reikia pranašystės suvokimui.

 

Yra aukščiausias Kūrėjas, kuris sukūrė visus pasaulius ir Jis vadinasi Ein Sof (Begalybė).

Jis neturi jokio pavidalo ir jokio atvaizdo, todėl negali būti išreikštas nei pavadinimu,

nei raide, nei raidės dalimi išvis, todėl netgi mąstymas apie Jį draudžiamas.

 

Kūrėjas sukūrė penkis pasaulius, taip, kad aukštesnis yra žemesnio „siela“.

Pirmas, tai –  Adam Kadmon, kaip paminėta knygoje „Tikunim“ (tikun 19 ir 70),

gaonų dar vadinamas „visų švariausias“.

Antras pasaulis –  Acilut;

Trečias pasaulis –  Brija;

Ketvirtas pasaulis – Jecira

ir penktas pasaulis –  Asija.

 

Visi šie penki pasauliai yra vadinami  Havaja (הוי'ה):

 „Jud“ raidės smaigalys, tai – Adam Kadmon,

raidė „Jud“ –  pasaulis Acilut,

pirmoji „Hey“ – pasaulis Brija,

„Vav“ – pasaulis Jecira,

ir paskutinė „Hey“ – pasaulis Asija.

 

Tačiau mes paprastai minime tik keturis pasaulius Acilut, Brija, Jecira, Asija,

nes pasaulis Adam Kadmon ir Ein Sof yra nesuvokiami visai, todėl neturi net savo raidės.

Dar šiuos keturis pasaulius galima padalinti į devynias pakopas:

Chochma, Bina, šešios Tiferet dalys ir Malchut.

Šie keturi pasauliai vadinami:

„Keturi aukštutiniai pagrindai“, kurie dalinasi į devynias sfirot.

Tačiau penktasis pasaulis Adam Kadmon apima visus pasaulius,

ir jame jis yra visų keturių aukštutinių pagrindų šaknis, ir tai dešimta sfira vadinama –  Keter.

 

Visą realybę galima padalinti į dvi dalis:

Kūrėjas ir kūrinija.

Kaip parašyta „Pirkei de rabi Elazar“(23 dalis):

 „Tol kol nebuvo sukurtas pasaulis (mūsų pasaulis) buvo Jis ir Jo Vardas vienas“.

Iš tikro Ein Sof vadinasi „Jis“, ir visi „kūriniai“, įjungti Jo vardą Havaja,

buvo „viena“, kaip liepsnos „liežuvis“ paslėptas žarijoje.

Ir visi pasauliai įjungti į bendrą vardą Havaja ir yra sudaryti iš keturių pagrindų,

bei dešimties sfirot.

Taip galima padalinti kiekvieną pasaulį.

 

Pavyzdžui pasaulis Acilut, kuris išreiškiamas Kūrėjo vardo Havaja „Jud“

raide, taip pat dalinasi į  visas paminėtas dalis, t.y. jis turi atskirą Havaja,

kuri dalinasi į keturis pagrindus ir dešimt sfirot.

Ir tokiu būdu galima padalinti visus pasaulius.

Taip, kad netgi mūsų žemiausiame pasaulyje, nėra nei mažiausio kūrinio,

kuris nebūtų sudarytas iš keturių raidžių Havaja, sudarytų iš dešimties sfirot.

Tai parodo mums, kad viskas yra sukurta ir išeina iš Kūrėjo.

 

Dar reikia pastebėti, kad visos pakopos nuo aukščiausios Adam Kadmon

iki žemiausios mūsų pasaulyje, yra „viena –  kitoje“ ir „viena –  aukščiau kitos“.

Tai reiškia, kad aukštesnis „apsirengia“ į žemesnį, kaip „siela“ į „kūną“.

Tačiau aukštesnis ne visas „apsirengia“ į žemesnį, o tik jo žemiausia aukštesnio dalis.

Ir taip yra visuose pasauliuose, todėl kiekvienas žemesnis pasaulis yra tik

aukštenio pasaulio „rūbas“ iki pat Ein Sof visų „sielų Sielos“.

Tokiu budu  ir šviesa skinda iš „viršaus“ į „apačią“, t.y. iš „vidinio“ –

„aukštesnio“ į „išorinį“ –„žemesnį“.

Todėl visų „vidinis“ vadinasi Keter, labiau „išorinis“ –  Chochma ir

t.t., taip, kad visų „išorinis“ vadinasi Malchut.