kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

שערי קדושה חלק ג שער ג  

Šventumo vartai Trečia dalis. Tretieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotįVeiksniai, stabdantys pranašystę


Kadangi žmogus sudarytas iš visų pasaulių,
ir visi pasauliai priklauso nuo žmogaus veiksmų,
todėl pranašystė būtinai privalo būti pasaulyje.

Iš tikro pranašystės dėka žmogus gali „ištiesinti“ savo veiksmus ir pritraukti „šviesą“,
t.y. „gausybę“ ir „gerumą“ į visus pasaulius.
Tai reiškia, kad pranašystės dėka iš pasaulio nedingsta „dvasinė šviesa“,
t.y. Kūrėjo „gausybė“ ir „gerumas“.
Todėl, jei nebūtų nusileidusi pranašystė ant mūsų mokytojo Moše,
jis nebūtų galėjęs „nuleisti“ iš Dangaus Toros,
kuri įgalina visų pasaulių egzistavimą.


Kaip parašyta:
„Jei ne Mano „dienos ir nakties sandoris“, dangaus ir žemės įstatymų nebūčiau sukūręs“ (Jeremija 33 – 25).
Iš tikro, jei nebūtų gauta Tora, visi pasauliai būtų praradę egzistenciją (neduok dieve)...


Ir toliau tuo keliu ėjo visi pranašai, Toros išmintimi ir paslaptimis,
t.y. šventa dvasia „ištiesindami“ tautos veiksmus ir „atverdami“ žmonėms akis.
Išeina, kad pranašystė ir „šventa dvasia“ privalo egzistuoti pasaulyje,
ir tai yra būtinas dalykas.

Tačiau žmogus turi išpildyti atitinkamas sąlygas,
t.y. būti vertu šios „dieviškos dovanos“.
Ir jei siela yra „susitepusi“, ji šią savybę praranda.


Iš tikro, jei „šventos dvasios“ šviesa yra pasirengusi „nusileisti“ ant žmogaus, o jis nusideda,
tada „blogio instinktas“ padaro nepraeinamą „pertvarą“ tarp „protingos sielos“ נפש השכלית (nefeš asichlit) ir šventos dvasios šaltinio.


Apie tai parašyta:
„Jūsų nuodėmės atskiria jus“ (Ješaja 59 – 2),
t.y. „šventa dvasia“ negali nusileisti ant žmogaus dėl 365 pažeidimų,
kuriais yra pažeidžiama „protinga siela“, kaip jau paaiškinta 1 d.


Taip pat, jei pas žmogų bus koks pažeidimas, vykdant 248 priedermes „daryk“,
aukštutinė šviesa negalės pasiekti „protingos sielos“.
Ir tada bus „neveiksmingas“ atitinkamas „dvasinis organas“ iš 248 sielos organų.
Lygiai tas pat atsitiks, jei pas žmogų, dėl kokios tai blogos savybės bus „defektas“ žemesnėje,
t.y. „gyvulinėje“ – midot, savybių sieloje.


Ir jei žmogus valgys netinkamą maistą, bus pažeistas dar žemesnis (augalinis) sielos lygis.
Šie du lygiai: gyvulinis ir augalinis yra atsakingi už šviesos pritraukimą „iš viršaus“,
t.y. tada bus uždėta „pertvara“ aukštutinei šviesai.


Iš tikro sielą nuo aukštutinė šviesos skiria trijų rūsių „pertvaros“,
t.y. jei yra kokiame tai „lygyje“ pažeidimas.
Apie šią paslaptį parašyta:
„Nusidėjėliai dar savo gyvenime vadinami „mirusiais“ (Talmudas, Brachot).
Ir jei žmogus ateina „išsityrinti“, pas jį turi būti „švarūs“ visi „sielos lygiai“.


Todėl Kūrėjas pasakė Moše:
„Nusiimk batus nuo kojų“ (Šmot 3 – 5),
t.y. visi „lygiai“turi būti „skaidrūs“ be jokios „pertvaros“,
kad juose neliktų jokio blogio instinkto „nešvarumo“.
Tai reiškia, kad jokia pertvara neturi skirti tarp sielos ir „šventos dvasios“ šviesos,
einančios iš dešimties sfirot.


Todėl išaiškėja dvi blogybės, kurias sąlygoja žmogaus nuodėmės:


1. Iš vienos pusės „apatinių“ (žmonių) troškimai ir norai negali „pakilti“ iki „šventos dvasios“ šaltinio.


2. Iš kitos pusės „šventos dvasios“ šviesa negali „nusileisti“ pas žmogų, dėl minėtų nuodėmių sąlygojamų „pertvarų“ sielos lygiuose.