kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

שערי קדושה חלק ג שער ז  

Šventumo vartai Trečia dalis. Septintieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį

                 


Šventosios dvasios“ pasiekimas mūsų laikais

 

Ir kai perspėjom ankstesniuose vartuose, kad labai sunku pasiekti „šventą dvasią“,

tačiau bet kokiu atveju  žmogui neverta nusiminti.

 

Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu):

 „Liudiju aš prieš dangų ir žemę,

kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras,

taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė.

Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų.

Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“.

 

Mes esame liudininkai, kad yra išrinktieji, pasiekę „šventą dvasią“ mūsų dienomis,

t.y. pasiekę tokį išminties ir ateities pranašavimo lygį, kurio negalėjo pasiekti ankstesnės kartos.

Iš tikro, kad „nenusileistų rankos“, kiekvienam, norinčiam pasiekti šventumą,

paaiškinsiu tai „adatos skylutės“ dydžiu, o Kūrėjas neslepia gerumo nuo einančių į tobulumą.

 

                      Štai keletas patarimų „Šventos dvasios“ pasiekimui:


Pats patikimiausias būdas, kaip parašyta Tana de bei Elijahu,

tai kelias kuriuo ėjo „pirmieji“, pasiekę chasidut pakopą, ir tai:

1.     Sugrįžti su visiška „atgaila“  (תשובהtšuva) iš visų padarytų nuodėmių.

 

2.     „Užpildyti“ sielą, priedermėmis „daryk“.

 

3.     Ypač stengtis, kad malda būtų su maksimalia intencija į Kūrėją.

 

4.      Kiek galima skubiau prieiti prie užsiėmimo Tora „lišma“,

kaip „jautis po jungu“, t.y. labai žiūrėti, kad neišblėstų entuziazmas.

 

5.     Maksimaliai apriboti „kūniškus malonumus“, tokius, kaip valgymas, gėrimas...ir kita.

 

6.     Keltis užsiiminėti Tora auštant, ar dar anksčiau.

 

7.     Visiškai atsitraukti nuo blogų midot (savybių).

 

8.     Taip pat visai atsiriboti nuo „tuščių kalbų“.

 

9.     Pastoviai „ištyrinti“ kūną,  panardinant save į mikva.

 

10.  Nustatyti pastovų laiką ir pabūti vienam, tik su mintimis apie Kūrėjo baimę.

 

11.  Matyti Kūrėją prieš akis visada.

 

12.  Saugotis, kad mintys „nenuklystų“ į šio pasaulio tuštybes.

 

13.  Susijungti milžiniškame meilės troškime su Kūrėju.

Po viso šito galima nusipelnyti „šventos dvasios“.