kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

שערי קדושה חלק ג שער ז 

Šventumo vartai Trečia dalis. Septintieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotįŠventosios dvasios nusipelnymo būdai


1. Žmogus gali pritraukti į savo sielą aukštutinę šviesą,
kaip paminėta Penktuose vartuose,
taip žmogui gali pilnai atsiverti „Šventa dvasia“.


2. Toros užsiėmimo, ar kokios tai priedermės vykdymo dėka yra sukuriamas angelas.
Kaip parašyta: „Kiekvienas, darantis priedermę, įsigyja vieną užtarėją (advokatą)“
(Avot 4 – 11).
Visa tai turi vieną sąlygą, jei žmogus vykdys priedermę visada pagal įstatymą ir su didele intencija, šis angelas gali atsiverti žmogui.
Apie tai parašyta knygose, kad šie angelai yra vadinami „Magidim“ (מגידים – „pranešantys“).
Tačiau, jei priedermė nebus pagal įstatymą,
šis angelas bus „sumaišytas“ iš gėrio ir blogio, tiesos ir melo.


3. Pakopos chasidut dėka, žmogui gali atsiverti pranašas Elijahu.
Atsivėrimo dydis priklausys nuo pakopos kokybės.


4. Žmogus gali nusipelnyti, kad jam atsivers kokio nors teisuolio siela iš ankstesnių jau mirusių teisuolių, iš tų, kurie yra artimi žmogaus sielos šakniai.
Jei žmogus nusipelno šio atvėrimo, šie teisuoliai pasako jam didžiąsias ir nuostabiąsias Toros paslaptis.
Iš tikro viskas pagal žmogaus veiksmus ir nuopelnus.


5. Žmogus savo sapne gali pamatyti ateitį, t.y. dalykus, artimus „Šventai dvasiai“.


Tai yra „tiesus kelias“, nes žmogus nesinaudoja aukštutinėmis jėgomis ir „neįpareigoja“ jas,
o naudojasi tik savo gerų darbų ir šventumo jėga.
Todėl, jei nusileis ant žmogaus „Šventa dvasia“,
ji bus tyra, be jokių blogio „priemaišų“.


Tačiau, jei žmogus prašo ir priverčia savo veiksmais, maldomis ir vienijimu „aukštutines jėgas“, tada jis gali suklysti.
Ir jei žmogus suklys, atsivers jam šios „galingos jėgos“ su išoriniais dalykais su blogio „priemaišomis“...


Yra dar ir kitų praktinių metodų,
kaip galima sąlygoti vieną iš penkių paminėtų šventumo pritraukimo būdų.
Tačiau tam reikia ypač didelio šventumo ir tyrumo,
kad žmoguje visiškai nebūtų paminėtų blogio „priemaišų“ įsimaišymo.


Tačiau pats patikimiausias yra „atgailos“ kelias,
kuriuo ėjo visų kartų didieji šventuoliai.

Kaip apie tai aprašyta Rambano šventame laiške (5 d.),
ir kaip jis rašo savo straipsnyje:
„Susiliek su Juo“ (Dvarim 11 – 22).