kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

ברכת שלום, מכתבים  

Birkat Šalom „Laiškai“

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך אשלג

 
 
 

Uždaryti užduotį52.


IštraukosIšminčiai klausia: „Kas yra Chanuka?“
Ir atsako: žodį „Chanuka“ sudaro raidės „Chanu“ – „Ko“ (חנו – כה),
t. y. „Ilsėjosi“ – „25“ (כה (Ko) gematrija – 25).

Tai reiškia, kad Kislevo mėnesio 25 dieną buvo pertrauka kare.
Iš tikro „pertrauka” būna įpusėjus (dvasiniam) darbui, ir ilsimės,
kad sutelkti jėgas darbo pratęsimui.


Tačiau turime suprasti, ką reikia daryti,
kai baigėsi tik pirmas „karo” etapas ,
ir kada galime pasakyti:
„Jau baigėme “karą”?


Iš tikro matome, kad „Antros Šventyklos“ laikais graikai uždėjo Izraeliui sankcijas,
ir neleido jiems užsiiminėti Tora bei priedermėmis.
Todėl „stebuklas” buvo tai,
kad po karo atsirado judėjams galimybė vykdyti Torą ir priedermes.


Iš tikro „stebuklas” buvo tik “dvasingume”,
tačiau per Purimą „stebuklas” buvo ir „kūnams” (gyvybei),
t.y. „materialume”.
Todėl Chanukos metu mums reikia priminti „stebuklą” Haleliu (Šlovinimu) ir Padėka,
bet ne „džiaugsmu ir vaišėmis”.
Tačiau per Purimą parašyta: „vaišės ir džiaugsmas”,
t.y. dalykai, liečiantys kūną,
nes tada „stebuklas” buvo ir kūnams (gyvybei), tai reiškia – „materialumui”.


Turime suprasti, ką tai reiškia Kūrėjo darbe.
Pasakė išminčiai: „Mylėk Kūrėją visa širdimi,
t.y. ir su „gėrio instinktu” ir su „blogio instinktu”.
Tačiau, kaip galime dirbti Kūrėjui su „blogio instinktu”?


Todėl pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas tai – „blogio instinktas”?
Ir jau kalbėjome, kad „blogio instinktas”,
tai „noras gauti tik sau” – „egoizmas”.
Iš tikro kai žmogus „nori gauti” malonumą tik sau,
tai jam „atneša“ visas nuodėmes.
Tada žmogus, norėdamas gauti malonumą,
vagia, grobsto, meluoja ir pan.
Ir jis nenori priimti ant savęs „Dangaus Karalystės” jungo,
nes „gyventi be įsipareigojimų – maloniausia”.


Tačiau „gėrio instinktas” reiškia,
kad žmogus nori suteikti malonumą kitiems,
arba žmonėms (artimui), arba Kūrėjui.


Tai ir yra visa priedermių „tarp žmogaus ir žmogaus”, bei „tarp žmogaus ir Kūrėjo”, prasmė.
Todėl yra pas mus yra dvi darbų rūšys:


1. „Gėrio instinkto“ darbas, kai žmogus nenori gauti jokio malonumo sau,
o visi veiksmai tik „sąlygojimui“.
Todėl žmogus meldžiasi, mokosi ir vykdo priedermes,
ir tai vadinasi „sielos“, „dvasingumo“ aspektas,
o šios pakopos nusipelnėme per Chanuką,
kai graikai neleido užsiiminėti Tora ir priedermėmis.
Ir dabar po pergalės šiame darbe buvo Izraeliui „poilsis“.


2. Iš tikro „karas“ dar nesibaigė, ir dabar turi būti darbas,
kad galėtumėme be gėdos gauti visus malonumus,
kuriuos paruošė Kūrėjas.
Iš tikro reikia dirbti, kad nusipelnytum šios pakopos.
Tai reiškia, kad gavimo intencija būtų tik – „suteikti malonią dvasią Kūrėjui“.


Ir tada, kai gauname visus šiuos malonumus,
skaitosi, kad dirbame Kūrėjui su „Blogio instinktu“.
Iš tikro žmogus daro priedermę tuo,
kad gauna visus kūniškus malonumus.
Todėl, kai mums pasiseka gauti viską,
ką Kūrėjas norėjo mums duoti,
tai vadinasi „stebuklas“, kūno „išgelbėjimas“,
nes yra stebuklas „kūnui“ – „norui gauti“.


Todėl per Purimą parašyta – „vaišės ir džiaugsmas“,
nes „stebuklas“ buvo ir „kūnui“, t. y. „materialumui“.


Todėl per Purimą:
„Įvykdė ir priėmė“,
ir tai jau skaitosi „karo“ pabaiga.

Tačiau per Chanuką, buvo tik „pertrauka“, po kurios reikia tęsti „karą“,
todėl per Chanuką duodama užuomina „Chanu- Ko“ („Ilsėjosi“ – „25“).