kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שלבי הסולם מדרש רבה רות 

Šlavei haSulam „Kūrėjo valdymas slaptas ir atviras“

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך אשלג

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


3.


Matome, kad visas Kūrėjo valdymas yra tik „ištaisymas“.
Ir net, kai sunku tuo patikėt, mes tai turime priimti aspektu:
„tikėjimas išminčiais“ (אמונת חכמים).
Ir kai mūsų sąmonė negali suprasti Kūrėjo valdymo kelių,
mes turime tai priimti aspektu: „tikėjimas virš logikos“
(אמונה למעלה מהדעת).


Taip mes galime nusipelnyti gerumo ir malonumo,
t.y. remdamiesi ne savo protu, o „išminčių patarimais“.
Tik šiuo keliu (virš egoistinės logikos) mes galime nusipelnyti aiškaus suvokimo,
kad Kūrėjas valdo pasaulį savybe: „geras ir darantis gerumą“.
Iš tikro tada tikėjimas tampa, aiškiu suvokimu.


Turime tikėti, kad Kūrėjas valdo pasaulį aspektu „griežtas teisingumas“ – „Elokim“ Dievas (אלהים) vadinamu „haTeva“ Gamta (הטבע ).
Šių žodių „Elokim“ ir „haTeva“ gematrija yra vienoda.
Tačiau taip pat turime tikėti,
kad Kūrėjas valdo pasaulį ir vardu „Hašem“ (Havaja הוי''ה),
ir šis vardas turi gailestingumo savybę.


Paprastai pasaulyje netikima Kūrėjo vardu „Hašem“ (Havaja),
t.y. netikima Kūrėjo gailestingumu, ir tikima tik gamta.
Iš tikro visi tiki, kad pasaulyje egzistuoja tik gamtos dėsniai.
Net netikima kad Gamta „haTeva“ (הטבע) yra Kūrėjo vardas „Elokim“ אלהים,
ir sakoma kad, gamtoje visai nėra be jokio valdymo,
t.y. gamtoje valdo tik „atsitiktinumas“.


Todėl gamtoje nėra gailestingumo, nėra proto,
kad būtų galima paprašyti gailestingumo,
ir tai pat nėra galimybės pakeisti gamtos dėsnius.


Pasakojama Talmude:
Rabi Chanina ben Dosa pamatė Šabato vakarė savo nusiminusią dukrą ir paklausė:
Kas atsitiko.
Ji atsakė, kad suklydo ir į žvakidę pripylė vietoj aliejaus acto,
todėl dabar per Šabatą bus tamsu...
Pasakė jai tėvas, rabi Chanina ben Dosa:
„Kas pasakė aliejui – dek , pasakys ir actui – dek“.


Matome, kad tas, kuris tiki, kad gamta turi Šeimininką,
gali pakeisti gamtos dėsnius.
Todėl tie teisuoliai, kurie tiki, kad Gamta „haTeva“ (הטבע ),
yra Kūrėjo vardas „Elokim“, אלהים,
savo maldos Kūrėjui dėka gali pakeisti net gamtos dėsnius.


Iš tikro, kai net gydytojai nusivilia ir sako,
kad koks tai žmogus yra beviltiškas ligonis,
Kūrėjas teisuolių maldomis gali pakeisti net gamtos dėsnius.


Kaip parašyta Talmude:
„Jei net aštrus kalavijas bus įremtas į kaklą,
neturi žmogus prarasti tikėjimo Kūrėjo gailestingumu“.

Ir jei pagal „sveiką protą“ aišku, kad žmogus turi mirti, tikintis judėjas tiki,
jog Kūrėjas valdo realybę gailestingumo aspektu Hašem (Havaja הוי''ה),
ir gali išgelbėti.


Bet tie, kurie netiki Kūrėjo vardu Havaja,
o tiki tik gamta, neturi skųstis ir pykti,
nes gamtoje gailestingumo nėra tikrai.