kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שלבי הסולם הקשר בין פסח, למצה, מרור  

Šlavei haSulam Ryšys tarp Pesacho, macos ir karčiosios žolės

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך אשלג

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


2.


Dar reikia paaiškinti, parašyta:
„Darbą, kurį dirbo vergiškai בפרך – (beparech)“.
Paaiškino išminčiai su „minkšta burna“, פה (pe) burna,
minkšta (malonia) – רך (rach).
Taip yra todėl, nes su mintimis „savo naudai“ kūnas sutinka labiau,
nei su „šventu darbu“, kas kūnui sunku labai.


Todėl egiptiečiai „piršdavo“ Izraeliui mintis,
kad labiau apsimoka dirbti savo naudai.
Juk tuo keliu žmogus „stumiasi“ į priekį,
netgi darydamas gerus darbus...


Tačiau dirbti aspektu ישראל – Israel (tiesiai į Kūrėją ישר – אל ),
yra labai sunku, nes nesimato jokio „progreso“ darbe.
Todėl egiptiečiai „minkšta burna“ davė suprasti,
kad jei Izraelis eis jų (Egipto) keliu,
darbas bus lengvas, „minkštas“,
ir taip pat bus didesnis progresas „šventame darbe“.
Tokiais tvirtinimais egiptiečiai „apkartindavo“ Izraelio gyvenimą sunkiu darbu,
nes teigdavo, kad darbas ישראל (Jašar El – „tiesiai į Kūrėją“) labai sunkus ir ne kiekvienam.


Iš tikro Kūrėjas padarė taip, kad pats žmogus be Kūrėjo pagalbos negalėtų nugalėti savo blogio (egoizmo).
Todėl yra „tarpinė būsena“,
kai žmogus jaučia „kartų“ skonį dvasiniame darbe,
nes kūnas nesutinka dirbti „sąlygojimui“.


Išeina, kad žmogus turi „priekaištus“ Kūrėjui,
kodėl Jis sukūrė blogį iš kurio taip sunku išeiti.
Žmogui yra labai sunku suprasti,
kad tik taip gali būti sukurti „indai“ (norai),
kurie paskui galėtų pajusti palaiminimą, išgelbėjimą ir suartėjimą su Kūrėju.


Iš to galima suprasti ryšį tarp macos, maror ir Pesach aukos.
Dėka macos ir maror žmogus pasiekia tikrą reikmę Toros raidėms,
t.y. tik macos ir maror dėka pas žmogų atsiranda poreikis Kūrėjo pagalbai.


Ir kai jau yra pas žmogų reikmė,
Kūrėjas priartina žmogų,
ir tai vadinasi Pesach auka.
Tai reiškia, kad Kūrėjas peržengia פוסח (posech) per žmogaus trūkumus,
ir priartina žmogų prie kūrimo tikslo (padaryti gerą kūriniams).