kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

גילוי טפח וכיסוי טפחיים 

„Atverti sprindį ir užverti du“

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

 
 
 

Uždaryti užduotį1.


Pas didžiuosius išminčius, Kūrėjo žmones yra įprasta,
kad tose vietose kur norima atverti kokį gilų dalyką, pradžioje sakoma:
„Aš atveriu „sprindį“ ir užveriu du“.
Todėl, mūsų „pirmieji“ išminčiai labai saugojosi nuo bereikalingo žodžių vartojimo,
kaip parašyta:
„Žodis lygus monetai, tyla – dvejoms“ (Talmudas, Megila 18).


Tai reiškia, kad jei yra tavo burnoje „brangus žodis“,
kuris yra vertas monetos, žinok,
kad šio žodžio nepasakymas yra lygus dviem monetoms.
Čia yra kalbama apie tokius žmones,
kurie „mėto“ bereikalingus žodžius, neturinčius prasmės,
o tik norėdami pagražinti kalbą.


Iš tikro šis dalykas pas „pirmuosius“ išminčius buvo griežtai draudžiamas,
kaip galima matyti iš jų kalbų ir raštų.
Todėl mes turime labai įsigilinti ir suprati šį jų išsireiškimą:
„Atverti sprindį ir užverti du“.


Trys kabalos išminties paslėpimo sąlygos (dalys)


Dalykas tas, kad yra trys Toros paslapčių dalys,
kur kiekviena turi ypatingą prasmę,
kodėl reikia slėpti šias paslaptis.

Šios dalys vadinasi:

1. „Nėra reikalo“.

2. „Neįmanoma“.

3. Kūrėjo paslaptis, bijantiems Jo.


Ir nėra Toros išmintyje nei menkiausio dalyko,
kurio neliestų šios trys dalys.


Pirma dalis: „Nėra reikalo“


Tai reiškia, kad šios rūšies paslapčių atvėrimas neatneš jokios naudos.
Taip pat aišku, kad dėl to nebus labai didelės žalos,
tačiau šis draudimas liečia pačių išaukštintų dalykų „švarumą“,
kad jie nebūtų imami „purvinomis rankomis“.


Todėl privalome apsaugoti (subtilias kabalistines žinias) nuo veiksmų, apibrėžiamų:
„Na ir kas čia tokio“?
Tai reiškia, apsaugoti nuo lengvabūdiškos nuostatos:
„Na ir kas, kad padariau tai, juk nėra čia didelės žalos?“


Ir žinok, kad ši nuostata „na ir kas čia tokio?“ išminčių yra skaitoma,
kaip „pats baisiausias kenkėjas ir naikintojas (blogybė)“.

Juk visi didžiausi pasaulio „griovėjai“, t.y. kurie jau egzistavo,
ir kurie dar tik bus ateityje, visi priklauso (lengvabūdiškų) žmonių „na ir kas čia tokio“ grupei.


Tai reiškia, kad šie žmonės patys užsiima ir verčia kitus užsiimti veiksmais,
kurie yra visai nereikalingi.
Todėl išminčiai nepriimdavo į mokinius jokio žmogaus,
kol neįsitikindavo, kad šis mokinys bus labai atsargus savo užsiėmimuose,
ir neatskleis kitiems kabalistinių dalykų,
nes nėra jiems jokios reikmės.