kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

זוהר תרומה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך 

Zohar „Visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


2.


Parašyta (Pasaulio Kūrimo pabaigoje):
והנה טוב מאד „ Ir štai viskas labai gerai“ ( Berešit 1 – 31).
והנה טוב „ir štai viskas gerai“,

tai – „Gyvybės angelas“,

מאד– „labai“,

tai – „Mirties angelas“,

ir jis – „blogio instinktas“.

Būtent jis skaitosi labai geras tiems, kas vykdo Kūrėjo valią.


Ateik ir pažiūrėk.
Jei nebūtų šio „gundytojo“ ir „kaltintojo“,
negalėtų teisuoliai paveldėti aukštutinių lobynų „pasaulyje, kuris ateis“.
Palaiminti tie, kurie sutiko šį „kaltintoją“.
Palaiminti tie, kurie nesutiko šio „kaltintojo“.


Ir paaiškina.
Palaiminti tie, kurie sutiko jį,
t.y. išsigelbėjo nuo jo,
ir jo dėka paveldėjo visą gerumą ir malonumus.
Taip pat visą tą gerumą pasaulyje, kuris ateis.
Apie juos parašyta:
„Tiktai jų akys matys Kūrėją“.


Palaiminti tie, kurie nesutiko „kaltintojo“,
t.y. kurie nesuklupo jame.
Iš tikro, jei būtų suklupę,
jie galėjo paveldėti Gehinomą (pragarą),
ir būti išvarytais iš „Gyvybės žemės“.


Taip atsitinka ,kai nusidėjėliai paklauso „kaltintojo ir gundytojo“ ir yra jo suviliojami.
Todėl teisuoliai, išstovėję išbandyme,
turi atiduoti „kaltintojui“ pripažinimą,
nes jo dėka jie paveldi visą gerumą ir malonumą „pasaulyje, kuris ateis“.


Klausia.
Kokia nauda „kaltintojui“, kai nusidėjėliai jo paklauso?


Ir atsako.
Nežiūrint į tai, kad nėra jam naudos,
visų pirma jis vykdo Kūrėjo įsakymą.
Ir dar, jis dėl to sustiprėja, nes jis yra blogis,
o blogis sustiprėja, kai yra daromi blogi darbai.


Pvz. nusidėjėlis, t.y. žudikas, negali nusiraminti,
kol nenužudo žmogaus.
Ir kai jis įvykdo savo nusikaltimą,
jis sustiprėja savo jėgose,
t.y. mano, kad jis yra visagalis,
todėl jam dėl to yra malonumas.


Taip ir šis „kaltintojas“, kuris yra „blogio instinktas“,
dar vadinamas „Mirties angelu“, sustiprėja savo jėgose,
tik tada, kai jis suklaidina žmones,
paskui kaltina juos, ir galiausiai juos nužudo.
Tada „kaltintojas“ stiprėja ir jam yra malonumas.


Ir iš kitos pusės.
Gyvybės pusė stiprėja,
kai žmonės yra geri ir eina tiesiu keliu.
Lygiai, kaip „kaltintojas“ sustiprėja,
kai nusidėjėliai jo klauso,
ir jis – blogis valdo juos.
Gailestingasis apsaugok.


Palaiminti tie, kurie nusipelno nugalėti „blogio instinktą“ ir jį suvaldyti.
Ir jo dėka nusipelnyti „pasaulį, kuris ateis“.
Iš tikro žmogus visada turi stiprėti „šventumo angele“.

Apie tai pasakyta:
„Palaimintas žmogus, kurio jėga Kūrėjuje. (Tehilim 84 – 6).
Palaiminti teisuoliai šiame pasaulyje ir „pasaulyje, kuris ateis“.