kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

זוהר לך לך הקב''ה מזווג זווגים 

Zohar „Kūrėjas sujungia santuokas“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį
(Ištraukos)


Ateik ir pažiūrėk.
Visos sielos, ateityje ateisiančios į pasaulį,
visos yra susijungusios viršuje,
t.y. visos padalintos į vyrą ir moterį.
Po to, kai ateina į šį pasaulį, t.y. šiame pasaulyje atsiskiria,
ir Kūrėjas vėl sujungia santuokas.


Pasakė rabi Icchakas, Kūrėjas sako:
Ši siela skirta šiai sielai...
Pasakė rabi Aba: Palaiminti teisuoliai,
nes jų sielos yra karūnuojamos prieš Šventą Karalių,
prieš ateinant į šį pasaulį.


Mokėmės.
Kai Kūrėjas išveda sielas į pasaulį, visos sielos,
t.y. sielų dalys – רוח ruach ir נשמה nešama,
sudarytos iš vyro ir moters, susijungia kartu.


Ir yra perduodamos į angelo rankas,
kuris prižiūri žmonių gimimą,
ir šio angelo vardas – לילה Layla (naktis).


Iš tikro sielos dalys atskiriamos viena nuo kitos (vyras nuo moters),
ir kartais vienas išeina anksčiau už kitą,
kad „apsirengti“ kūnais.


Ir kai ateina santuokos זווג – zivug, susijungimo metas,
Kūrėjas atpažįsta tas sielas (vyrus ir moteris),
ir sujungia jas kaip buvo iš pradžių, ir paskelbia:
„Ši siela skirta šiai sielai“.


Ir kai abi pusės susijungia,
pasidaro vienas kūnas ir viena siela:
dešinė – vyras ir kairė – moteris,
kaip pridera...


Todėl, tai tik sugrįžimas į tą būseną,
kuri buvo prieš ateinant į šį pasaulį.
Ir todėl, kad tai žino tik Kūrėjas, tik Jis ir paskelbia apie tai.


O jei pasakysi, kad mokėmės,
kad sujungiami žmones tik pagal darbus ir nuopelnus?
Taip būtent, jei žmogus teisus ir jo darbai tiesūs,
jis iškart nusipelno savo antros dalies,
kaip buvo susijungę prieš Kūrėją, dar prieš nusileidžiant į šį pasaulį...


Mokėmės pagal baraitą.
Tos sielos, kurios nusileidžia ir neturi savo antros pusės,
gali nusipelnyti gailestingumo ir paimti sau dalį iš אחר – acher,
kito žmogaus...
Gerai pasakyta: דייקא אחר – „kito“ būtent.


Paaiškinimas.
Tas žmogus, pas kurį nėra antros „pusės“,
nes nusileido iš aspekto אחורים – achorajim – kitos pusės,
dėl to pats skaitosi „moteriška“ dalimi.


Šis žmogus neturi antros pusės ir vadinasi אחר – acher – kitas (kita pusė),
todėl gali „paimti“ kitą pusę iš draugo.
Iš tikro sunkios santuokos (זווגים – zivugim),
susijungimai Kūrėjui...


Sulam         Jehuda Ašlagas


Paaiškinimas.
Sakėme, kad vyras ir moteris yra susijungę į vieną sielą „viršuje“...
Ir čia, „apačioje“ yra tik susijungimas,
t.y. grįžimas į pradinę būseną.
Tačiau yra sielų, neturinčių antros pusės,
todėl Kūrėjo gailestingumo dėka jos gali paimti ne savo dalį.


Tačiau paskui, jei žmogus nusipelno savais darbais,
kad būtų jam „gražinta“ antra pusė,
Kūrėjas turi paimti iš to žmogaus,
kuriam davė ir grąžinti pirmajam.


Zohar


Todėl sunku Kūrėjui atstumti vieną dėl kito...
Palaiminta Izraelio dalia,
nes Tora moko juos Kūrėjo kelių,
net kaip surasti, arba susigrąžinti savo antrą pusę,
ir viskas, kas paslėpta, jiems yra atverta.


Iš tikro „Kūrėjo Tora – tobula“ (Psalmės 19 – 8),
nes viskas joje.
Palaimintas tas, kuris užsiima Tora ir neatsiskiria nuo Jos.
Tas, kuris atsiskiria nuo Toros nors vieną valandą,
jis atsiskiria nuo pasaulio gyvybės.
Parašyta: „Nes Ji (Tora) – tavo gyvenimas ir dienų ilgumas“ (Patarlės 3).