kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מרדכי גוטליב

 
 
 

Uždaryti užduotį
Sapnai              חלומות 

 

Kartą vienas judėjas naktį susapnavo baisų sapną.

Atsibudo ryte labai išsigandęs ir susirūpinęs, todėl ėmė vaikščioti pas visus didžiuosius kartos išminčius, kad išaiškintų jo sapną į gerą pusę.

Tačiau nei vienas iš jų negalėjo to padaryti.

Vieną dieną judėjas išgirdo apie Baal aSulamą, apie tai, kad jis visiškai atsidavęs Torai, tad nuėjo pas jį, papasakojo savo sapną ir paprašė jį išaiškinti.

Baal aSulamas jam atsakė, jog jis yra paprastas judėjas ir mokosi Talmudo, todėl jo patarimas yra padaryti tai, ką pataria Talmudas – tai yra išsiaiškinti sapną trijų žmonių akivaizdoje.

Taip ir padarė judėjas ir jam iš karto „nušvito akys ir siela“.


Tai reiškia, jog yra tokių „kabalistų“, kurie duoda visokių rūšių patarimus, ir tai daro tiek dėl pinigų, tiek dėl garbės.

Mūsų mokytojas Baal aSulamas neužsiėmė jokiais ženklais ir stebuklais – nei tikrais, nei juo labiau, išgalvotais.

Jis mokė, kad žmogus turi užsiimti darbu Kūrėjui iš visų jėgų ir elgtis paprastai, tai yra nepritarė neįprastam ir žmonių dėmesį pritraukiančiam elgesiui.


Ir nėra šlovingesnio dalyko už kuklumą, kaip yra parašyta:

„Palaiminimas gali būti tik tame dalyke, kuris yra paslėptas nuo akių“.

Taigi, tiek „sapnų aiškintojams“, tiek ieškantiems tų „aiškinimų“ reikia tiesiog daugiau paprastumo ir kuklumo.


Taip pat žinomas ir ravo Barucho Šalomo požiūris į sapnus: kartą, Lag ba Omero metu ravui Baruchui besilankant Meirone (čia palaidotas rabi Šimonas bar Jochajus, Zohar knygos autorius), pasirodė vienas judėjas ir pamatęs ravą, ėmė primygtinai prašyti, kad šis išklausytų jo sapną.

Ravas Baruchas suprato, jog jei neišklausys jo sapno, neatsikratys juo, todėl sutiko.

Judėjas ėmė pasakoti:

„Taigi, sapnuoju, jog einu lauku ir tolumoje matau gulinčią karvę. Pamačiusi mane, karvė atsikėlė ir pabėgo. Šis sapnas kartojosi man tris naktis iš eilės. Dabar, mokytojau, pasakyk, ką reiškia mano sapnas“.

Ravas Baruchas atsakė:

„Sapno aiškinimas paprastas: kai karvė tave pamatė, ji išsigando, todėl ir pabėgo...“.