kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

אחור וקדם צרתני 

„Iš priekio ir iš užpakalio apglėbei mane“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

 
 
 

Uždaryti užduotį8. (1)


Dvi priešingybės vienoje vietoje


Išminčiai paaiškino pasakymą:
„Žmogų ir gyvulį gelbsti, Kūrėjau“ (Tehilim 36 – 7).
Tai liečia tuos protingus žmones,
kurie laiko save paprastais, kaip gyvuliai.
Iš tikro jie sujungia dvi priešingybės į vieną.


Pavyzdžiui parašyta:
„Jei nėra miltų, nėra Toros, jei nėra Toros, nėra miltų“ (Avot 3 – 17).
Pirmas požiūris, tai „gyvuliškas” protas,
t.y. visų priimtinas požiūris.


Antras požiūris, tai Toros logika.
Iš tikro, ar gali Tora atnešti miltų?
Tačiau pagal Torą Kūrėjas neatsitraukia nuo pasaulio valdymo nei akimirkai.
Taip pat Kūrėjas daro gera tiems,
kurie vykdo Jo norą,
ir taip pat girdi jų maldas.


Todėl tas, kuris nusipelnė, kad visas jo darbas būtų tik Toroje,
visai neturi dirbti žemiškus darbus.
Iš tikro toks žmogus paprašys pas tą, kuris turi, ir šis duos jam.
Kaip parašyta:
„Dėl to kad jie chasidai, jų Tora išlieka ir jų darbai yra palaiminami“ (Talmudas, Brachot 32 – 2).


Apie tai mums ir sako tana (mokytojas): „Jei nėra miltų“.

Iš tikro pats norimiausias ir optimaliausias būdas yra sujungti kartu šias dvi sąvokas.
Tai reiškia, kad reikia save laikyti „gyvuliško“ proto lygio ir žinoti,
kad „Jei nėra miltų, nėra Toros”.
Todėl stengtis visu „gyvulišku“ protu užsidirbti maisto pragyvenimui.
Tačiau pagal Toros logiką reikia galvoti:
„Ne pagal arklio stiprumą ir raitelio veržlumą yra vertinamas žmogus.
Kūrėjas laukia bijančių Jo ir tikinčių Kūrėjo gerumu“ (Tehilim 147 – 10,11).


Iš tikro kam žmogui stengtis ir lakstyti po turgų,
bei tikėtis pagalbos iš žmonių?
Geriau jam užsiiminėti Tora,
bijoti Kūrėjo ir tikėti Jo gerumu.
Juk „ne pagal stiprumą ...vertinamas žmogus“.