kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

פרי חכם אגרות קודש לז 

„Šventi laiškai“ psl. 37

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


„Keturi įėjo į „Pardes“ פרדס (Rojaus Sodą)“.
Prieš tai, kai buvo sukurtas pasaulį, buvo Jis ir Jo Vardas vienas.
Sielos dar nebuvo dabartine savo forma, o visa vardo esmė:
Kai draugas nusuka veidą nuo draugo, šis šaukia jį vardu, kad atsisuktų.
Ir todėl, kad prieš pasaulio sukūrimą visos sielos buvo pilnai „susiliejusios“ su Kūrėju, Jis davė joms karūnas, didybę, puikumą ir harmoniją.
Davė net tai, ko neprašė, nes Kūrėjas žino sielų troškimus ir todėl davė Pats...


Ir tai aspektas אור פשוט – „paprasta šviesa“, suprantama kiekvienam žmogui,
netgi tam, kuris nematė jokios išminties.

Išminčiai tai vadina פשט „Pšat“ – „Paprastas“.
„Pšat“, tai – kiekvieno dalyko šaknis, apie tai nekalba autoriai knygose,
nes tai paprastas nedalomas dalykas.
Ir nors „apatiniuose“ pasauliuose matome šios šviesos projekciją, sudarytą iš dviejų dalių,
tai tik todėl, kad paties žmogus supratimas padalina šią šviesą į dvi dalis.
Tačiau iš tikro šioje šviesoje nėra jokio įsivaizduojamo padalinimo...


Tai panašu į karalių, kuris paėmė savo mylimą sūnų, užrišo akis ir atvedė jį į savo didelį ir nuostabų Sodą „Pardes“ פרדס .
Kai sūnus nusirišo akis, jis nepažvelgė į tą vietą kur stovi, nes nuo didelės šviesos,
kuri buvo Sode, nukrypo jo akys į tolį.
Į tolimus tolius, kaip toli rytai nuo vakarų.
Ir visą sūnus dėmesį sutelkė į nuostabius pastatus ir rūmus,
kurie toli nuo jo vakarų pusėje.
Sūnus keliavo link jų dienų dienas, ėjo ir stebėjosi nuo didelės prabangos ir grožio,
kurį matė vakarų pusėje, sau prieš akis.
Kai praėjo keletas mėnesių, sūnaus siela nurimo ir užsipildė troškimas,
nes pasisotino vakarų pusės grožiu.


Sūnus pradėjo galvoti, ką atrado visame kelyje, kuriuo praėjo?
Staiga jis pasuko galvą į rytus, į tą pusę iš kurios atėjo, ir apstulbo!
Visas grožis ir gerumas buvo greta jo, tik jis iki šiol nesuprato ir nepajautė viso šito,
nes buvo apsvaigęs nuo šviesos, skindančios iš vakarų.
Nuo tada jis „susiliejo“ su šviesa, sklindančia iš rytų ir pradėjo keliauti į rytų pusę,
kol priėjo savo kelio pradžią.
Sūnus labai nustebo, juk tomis dienomis, kai ėjo į priekį, jis matė tą patį, kaip ir grįždamas.
Tačiau jis nematė tikro vaizdo, nes jo akis ir širdį buvo užgožusi vakarų šviesa.
Ir tik po to, kai pasisotino viskuo, atsuko veidą į rytus,
jis atkreipė akis ir širdį į šviesą, skindančią iš rytų.
Ir kas gi pasikeitė?


Tačiau iš tikro, prie įėjimo į Sodą, yra vieta antro „veido“,
t.y. Toros supratimo lygio, atvėrimui.
Ir tai išminčių yra vadinama רמז „Remez“ – „Užuomina“.
Tai panašu į karalių, duodantį užuominą mylinčiam sūnui,
perspėjančiu ir bauginančiu akių žvilgsniu.
Ir suprask.
Tai paslaptis, kad antras „veidas“ vadinasi „Remez“.
Ir įsižiūrėk gerai.


Du veidai: „Pšat“ ir „Remez“ pas apatinius – žmones įrašyti ir sudaro vieną šaknį.
Kaip sako kalbininkai, nėra žodžio šaknies, kuri nebūtų sudaryta iš dviejų raidžių, vadinamų žodžio šaltiniu.
Juk iš vienos raidės negalima suprasti jokios prasmės.
Todėl pirmos žodžių פשט (Pšat) ir רמז (Remez) raidės sudaro žodį פר (Par).
„Par“, tai vyriškos giminės karvė, nes moteriškos giminės „karvė“ – „Para“,
tačiau kai norima pasakyti jautis, sakome שור – Šor.
Tai pat iš šios šaknies išeina פריה ורביה „Prija ve Revija“ – „Veisimasis“ ir „Dauginimasis“.
Ir suprask.


Po to atsiveria trečias „veidas“, išminčių vadinamas דרוש „Druš“ – „Reikalavimas“.
Juk anksčiau nebuvo reikalavimo jokiam dalykui, paslaptyje:
„Jis ir Jo Vardas vienas“.
Tačiau šiame „veide“ yra atėmimas ir pridėjimas, reikalavimas ir atradimas.
Paslaptyje: „Stengiausi ir radau“.
Ši vieta dar vadinasi „žemutinių“ vieta, nes čia yra „sužadinimas iš apačios“.
Ne taip, kaip rytų „veido“ švytėjimas viršuje, kuris buvo paslaptyje:
„Prieš tai, kai jie paprašys, Aš jiems atsakysiu“.
Ir suprask.


Paskui prasideda paskutinis „veidas“, išminčių vadinamas סוד „Sod“ – „Paslaptis“.
Iš tikro jis panašus į „Remez“ – „Užuominą“,
tik šioje užuominoje dar nėra supratimo.
„Užuomina“ panašu į šešėlį, sekantį paskui žmogų,
kurį jau aprengė „trečias“ veidas „Druš“ – „Reikalavimas“.
Ir suprask.


Čia aspektas šnibždesio, kai yra šnibždama nėščiai moteriai, kuri nuo maisto kvapo gali persileisti, nes kūdikis smarkiai juda, kad šiandien Jom Kipur.
Kūdikis girdi ir supranta...
Ir įsižiūrėk gerai...