kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

מהות הדת ומטרתה 

Religijos (Toros) esmė ir tikslas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

 
 
 

Uždaryti užduotį2.


„Absoliučiai geras“


Ir kad nevarginti skaitytojo ilgais pasakojimais, remsiuosi tuo,
kas parašyta ir paaiškinta ankstesniuose straipsniuose,
t.y. svarbiausia, kas paaiškinta „Toros dovanojime“.
Iš tikro šie straipsniai bus,
kaip įvadas mūsų nagrinėjam išaukštintam klausimui.
Todėl kalbėsiu trumpai ir paprastai,
kad galėtų suprasti kiekvienas.


Pirmiausia turime suprasti Kūrėją,
t.y. kad Jis yra „absoliučiai geras“.

Tai reiškia, kad jokiu būdu neįmanoma,
kad Kūrėjas suteiktų nors menkiausią skriaudą.
Ir tai yra kaip aksioma, ar postulatas.
Todėl sveikas protas“ aiškiai rodo mums,
kad viso „blogio šaltinis“ bendrai yra apibrėžiamas sąvoka „noras gauti“.
Tai reiškia, kad savo naudos siekimas ir sąlygoja blogį savo artimam.


Ir jei kūriniai (žmonės) nejaustų malonumo gaudami sau, pasaulyje niekada nebūtų jokio blogio.
Taip pat nebūtų atnešama kokia tai žala jokiam žmogui.
Iš tikro, nors mes kartais matome,
kad yra sąlygojamas blogis lygtais be jokio malonumo sau, turime suprasti,
kad kiekviename panašiame veiksme slypi „įprasto“ noro gauti sau šaknys.


Visiems aišku, kad Kūrėjas mums yra suprantamas,
kaip tobulas pats iš savęs, todėl Jam iš nieko nereikia jokios pagalbos,
t.y. Jis yra visų dalykų priežastis ir pradžia.
Taip pat savaime suprantama, kad Jame nėra jokio „noro gauti“ išvis.
Juk, jei pas Kūrėją visiškai nėra „noro gauti“,
todėl aišku, kad Kūrėjas negali kam nors atnešti blogį.
Ir tai yra visiškai paprasta ir suprantama.


Iš tikro mes priimame, kaip aksiomą tai,
kad pas Kūrėją yra tik „noras sąlygoti“ kūriniams (žmonėms) gerumą.
Ir visa tai įrodo prieš mūsų akis iškylanti „grandiozinė“ Kūrėjo sukurta kūrinija.
Tačiau mūsų pasaulyje yra kūriniai,
jaučiantys „gerą“ ir taip pat „blogą“ Kūrėjo valdymą.
Tai reiškia, kad visi jausmai,
kuriuos jaučia kūrinija, galiausiai išplaukia iš Kūrėjo.


Ir kai visiškai tiksliai išsiaiškinome,
kad Kūrėjas negali atnešti blogio,
todėl visi kūriniai būtinai gauna iš Kūrėjo vien tik gerumą.
Tai reiškia, kad Kūrėjas sukūrė kūriniją, tik tam,
kad „atneštų jai gerumą“.


Išsiaiškinome, kad pas Kūrėją yra vien tik „noras sąlygoti“ gerumą.
Ir jokiu būdu pasaulyje negali būti,
kad iš Kūrėjo išeitų blogis, skriauda ar žala.
Todėl apibrėžėme Palaimintą Kūrėją vardu – „Absoliučiai geras“.
Ir kai jau išsiaiškinome tai įsižiūrėkime į konkrečią realybę,
valdomą, kontroliuojamą ir aprūpinamą „Kūrėjo“ ranka,
t.y. kaip Kūrėjas sąlygoja pasauliui tik gerumą.