kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

פרי חכם אגרות קודש סא  

„Šventi laiškai“ psl. 61

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


1.


Kaip jau kalbėjau Baal Šem Tovo vardu,
kad prieš priedermės vykdymą nereikia galvoti apie Apvaizdą.
Bet atvirkščiai, žmogus turi pasakyti:
„Jei ne aš už save, tai kas už mane“.


Tačiau po veiksmo, žmogus privalo pergalvoti ir patikėti,
kad ne jo jėgomis buvo įvykdyta priedermė,
tačiau viskas buvo atlikta Kūrėjo,
ir tai buvo Jo iš anksto nulemta.


Iš tikro, kaip pasaulietiškuose reikaluose,
taip ir dvasingume galioja ta pati tvarka.
Todėl, prieš eidamas į darbą užsidirbti pragyvenimui,
žmogus turi negalvoti apie Apvaizdą,
t. y. „Asmeninį (Kūrėjo) valdymą“ – „Ašgacha Pratit“ השגחה פרטית.
Tačiau žmogus turi sakyti:
„Jei ne aš už save, tai kas už mane“.
Ir dėti visas pastangas,
kad užsidirbtų kaip ir visi.


Tačiau vakare, kai žmogus pareina mano ir parsineša uždarbį,
ne duok dieve (chas ve šalom חס ושלום) pagalvoti,
kad žmogus viską užsidirbo savo didelių pastangų dėka.
Tai reiškia, reikia galvoti,
kad net jei žmogus būtų visą dieną praleidęs namuose,
taip pat uždarbis būtų jo rankose,
nes taip dar pradžioje nusprendė Kūrėjas.


Ir netgi tada, kai „sveikai“ logikai tai yra prieštaringi dalykai ir visai neįmanomi „išoriniu supratimu“, žmogus privalo patikėti tuo.
Iš tikro, taip mąstyti žmogui „pagal autorius ir pagal knygas“ liepia pats Kūrėjas.
Ir tai Kūrėjo vardų „Havaja Elokim“ הוי''ה - אלהים vienybės paslaptis.


Tai reiškia, kad Kūrėjo vardas „Havaja“ nurodo į „asmeninį“ Kūrėjo valdymą,
t.y. Kūrėjas vykdo viską ir neturi,
kad „materialūs pagalbininkai“ Jam padėtų .


Tačiau (kitas) Kūrėjo vardas -  „Elokim“ turi tą pačią gematriją,
kaip ir žodis „Gamta“ (haTeva).

Ir išeinant iš šio Kūrėjo vardo, žmogus elgiasi pagal nustatytus materialius gamtos dėsnius.
Todėl, jei žmogus „sujungia“ šiuos du Kūrėjo vardus,
tada jis  Kūrėjui suteikia didelį malonumą ir atneša šviesą į visus pasaulius.