kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

הקדמת ספר הזהר מאמר השושנה 

Zohar „Rožė“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį
1) Rabi Chizkija pradėjo, prašyta: „Kaip rožė tarp spyglių“ (Šir aŠirim 2 – 2).
Klausia: „Kas tai – „Rožė“?
Ir atsako: „Tai – „Izraelio tauta (sielų suma)“.
Iš tikro yra „Rožė“ ir yra „Rožė“.
Kaip „Rožėje tarp spyglių“ yra raudona (spalva) ir balta (spalva),
Taip „Izraelio tautoje“ yra teismo ir gailestingumo (savybės).


Kaip rožė turi 13 lapelių, taip „Izraelio tautą (sielų sumą) iš visų pusių supa 13 gailestingumo savybių.
Todėl Kūrėjas išveda (Toroje) 13 žodžių, kad saugotų „Izraelio tautą (sielų sumą)“.


(Toroje parašyta (Berešit 1 – 1): „Pradžioje sukūrė Kūrėjas (אלהים)“... Kūrėjas (אלהים)“.
Nuo pirmo žodžio „Kūrėjas (אלהים)“ iki antro žodžio „Kūrėjas (אלהים)“ yra 13 žodžių.
(את, השמים, ואת, הארץ, והארץ, היתה, תוהו, ובהו, וחשך, על, פני, תהום, ורוח).
(dangų, ir, žemę, ir, žemė, buvo, chaotiška, ir, tamsa, ant, bedugnės, ir, dvasia).


2) Paskui paminėtas Kūrėjo (אלהים) vardas antrą kartą
(„Ir Kūrėjo (אלהים) dvasia sklando...“).
Kodėl paminėtas antrą kartą?
Tam, kad išvesti penkis tvirtus lapelius, apsupančius Rožę“.


Ir šitie penki lapeliai vadinami „Išsigelbėjimu“.
Ir tai penki vartai.
Apie šitą paslaptį parašyta:
„Pakeliu Išsigelbėjimo taurę“ (Tehilim (Psalmės 116 – 13).
Tai palaiminimo taurė.


Palaiminimo taurė turi būti paimta penkiais pirštais, ir ne daugiau,
kaip Rožė, „sėdinti“ ant penkių tvirtų lapelių,
kurie ir atitinka penkis pirštus.
Ir Rožė – tai „Palaiminimų Taurė“.


Iš tikro nuo antro Kūrėjo (אלהים) vardo iki trečio yra penki žodžiai:
„Sklandė ant vandens paviršiaus, pasakė“.
Tai atitinka penkis rožės lapelius.


Nuo čia ir toliau:
(Ir pasakė) Kūrėjas (אלהים) Tebūnie šviesa“ (Berešit 1 – 3).
Tai šviesa, kuri buvo sukurta, paslėpta ir įjungta į šį Sandorį,
kuris įėjo į Rožę, kad išvestų joje sėklą.
Ir tai vadinasi „Medis, vedantis vaisių, kuriame yra sėkla“ (Berešit 1 – 11).
Ir ši sėkla yra būtent šitame „Sandorio ženkle“.


3) Ir kaip „Sandorio“ forma iš šios sėklos yra pasėjama (apvaisinama) 42 „zivugim“ (lytiniais aktais),
taip šis „Vardas“ yra „iškaltas“ ir „paaiškintas“ 42 „Pasaulėdaros veikimo“ (Maase Berešit (מעשה בראשית“ raidėmis.


(Toroje nuo pirmo žodžio „Berešit“ raidės ב (Bet) iki raidės ב (Bet) žodyje
ובהו ( „vaBohu“ „ ir chaotiška“) yra 42 raidės, aprašančios visą „Pasaulėdaros veikimą“.)