kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

ספר שערי קדושה חלק א שער א 

„Šventumo vartai“, Pirma dalis, Pirmieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotį3.


Iš tikro kiekvienas organas maitinasi iš atitinkamos priedermės,
susijusios su tuo organu.

Ir jei žmogui truks kokios tai priedermės įvykdymo,
atitinkamam organui truks maitinimo.


Šis maitinimas išplaukia iš keturių raidžių Kūrėjo vardo Havaja הוי''ה ,
kaip yra parašyta:
„O Tu atgaivini ir maitini visus“ (Nechemja 9 – 6).


Ir nuo šio vardo priklauso visos priedermės,
kaip pasakė išminčiai (Akdama aTikunim):
י''ה su žodžiu שמי (Šemi) „Mano vardas“ sudaro 365,
o ו''ה su žodžiu זכרי (zichri) „Mano atmintis“ sudaro 248.


(Parašyta: „Tai Mano vardas שמי amžiams,
tai Mano atmintis זכרי iš kartos į kartą“ (Šmot 3 – 15).


Ir kai iš kokio tai dvasinio organo dingsta šventumas,
iškart jame apsirengia netyra dvasia.

Šis netyrumas išplaukia iš keturių „netyros sielos“ pagrindų.


Apie šią paslaptį pasakė mūsų mokytojai:
„Cur (Roma, avoda zara, stabmeldystė) prisipildo tik iš Jeruzalės griuvėsių“
(Raši, pagal Jechezkel 26 – 2).


Iš tikro tada šis dvasinis organas iš ten maitinasi supurvinta duona (maistu).
Parašyta:
„Nusidėjėliai, dar būdami gyvi, yra jau mirę“ (Talmudas, Brachot).


Tai yra todėl, kad iš jų dingsta šventumas,
išeinantis iš gyvo Kūrėjo,
ant jų nusileidžia mirtis,
vadinama „nešvarumo pagrindu“.