kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הקדמה לספר הזהר סט  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                                           

                                                                         69.


Tikunim Zohar parašyta (tikun 30):
„Atsibuskite ir atsikelkite dėl šventos Šchinos,
nes pas jus širdis tuščia, be suvokimo,
kad pažinti ir suprasti Ją, nors Ji ir yra jumyse“.


Apie šią paslaptį parašyta (Ješaja 40):
„Balsas šaukia”,
t.y. „balsas“ beldžiasi į kiekvieno Izraelio (Isra El – tiesiai į Kūrėją) žmogaus širdį,
ir kviečia šaukti ir melstis, dėl šventosios Šchios pakėlimo.
Ir šventoji Šchina – tai viso Izraelio sielų suma“.
(Ir pateikia įrodymą iš Ješaja „pašauk dėl savo nuodėmių“, t.y. „pašauk“ reiškia „melskis“).


Tačiau Šchina klausia:
„Ką pašaukti?“,
t.y. „nėra Manyje jėgų, pakelti Save iš dulkių“.
Juk „visi kūnai (žmonės), kaip gyvuliai“, nes visi, kaip gyvuliai, valgantys žolę“,
t.y. visi vykdo priedermes be vidinio suvokimo, kaip gyvuliai.
Ir visas jų gerumas tik „kaip lauko žiedai“, t.y. visą gerumą jie daro tik dėl savęs.
Tai reiškia, kad visas priedermes jie vykdo be intencijos,
kad suteikti malonią dvasią Kūrėjui, t.y. visas priedermes vykdo savo naudai.


„Ir netgi geriausi iš jų, kurie paskyrė visą savo laiką Toros mokymui, tai daro dėl savo kūniškų reikmių naudos“, be teisingos intencijos, kad suteikti malonumą Kūrėjui.
„Tada dvasia išeina ir jau nebegrįžta niekada, t.y. Mašiacho dvasia“.
Tai reiškia, kad ši dvasia turi išgelbėti Izraelį iš visų bėdų iki pilno išsivadavimo (geula),
kad išsipildytų „ir bus pilna žemė žinių apie Kūrėją“.
Tačiau ši dvasia pakyla ir dingsta ir jau nebešviečia pasauliui.


„Vargas tiems žmonėms, kurie sąlygoja,
kad Mašiacho dvasia pasitraukia iš pasaulio ir negali sugrįžti,
nes jie padaro Torą „sausu mokymu“,
ir „nepalaisto“ Ją gyvybės, intelekto ir pažinimo „drėgme“.
Iš tikro jie apsiriboja tik „sausu“ priedermių laikymusi,
ir visai nenori stengtis suprasti vidinę Toros pusę – kabalos išmintį,
t.y. sužinoti ir suvokti „Toros paslaptis“ ir „priedermių skonius“.
„Vargas jiems, nes jie (būtent jie!) savo veiksmais sąlygoja skurdą, sugriovimus, grobstymus, panieką, skerdynes ir genocidą pasaulyje“.