kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שערי הקדושה חלק א שער ג  

Šventumo vartai Pirma dalis. Tretieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotįDviejų pakopų teisuolis (צדיק – cadik) ir chasid (חסיד – nuo žodžio chesed, geras)
analizė.


2.


Kaip sakė mūsų mokytojai:
„Rabis sako, kuris kelias tiesus“ (Avot 2 – 1),
„Akavija ben Mehalalel sako, įsižiūrėk į tris dalykus“ (Avot 3 – 1),
„Rabi Levitas iš Javnės sako būk labai, labai nusižeminęs“ (Avot 4 – 4).


Todėl Akavija garantuoja:
„Ir tu neateisi prie nusižengimo“,
t.y. prie „blogio instinkto“, sąlygojančio tau prasižengimą.
Tai reiškia, kad pats „blogio instinktas“ anuliuosis tavyje.
Tačiau, jei žmoguje dar yra „blogio instinktas“,
bet žmogus stipriai laiko save,
kad neprasižengtų, toks žmogus išvengs nuodėmės.


Išvada. Jei žmogus vykdo 613 priedermes dar pilnai nepašalinęs blogio instinkto,
bet nugali jį (blogį), toks žmogus vadinsis teisuolis (צדיק – cadik).
Ir kai įvykdys 613 priedermes, ir blogio instinktas bus pašalintas visiškai,
t.y. įsigis geras savybes natūraliai.
Toks žmogus vadinsis „absoliutus chasidas“.


Ir yra pakopa, aukštesnė už „absoliutus chasidas“.
Tai pati aukščiausia pakopa, kurią pasiekęs žmogus, vadinasi (קדוש – kadoš) „šventas“.
Ši pakopa aprašyta knygoje „Tikunim“, knygoje Zohar ir dar daugelyje vietų.


Zohar, „Ki Tece“, Raja Mehemana parašyta:
„Sako Kūrėjas:
Tas kas užsiima Tora, „gmilut chasadim (atsidėkojimu gerumu) ir meldžiasi su bendruomene, svarbus Man, lyg būtų išlaisvinęs mane ir Mano sūnus iš pasaulio tautų.
Tačiau, kodėl žmonės stengiasi Toroje,
o Kūrėjas dar nėra išlaisvintas?
Iš tikro, kas vadinasi „chasidas“?
„Chasidas“ yra tas, kas yra garbingas, padorus ir geras su savo Kūrėju.


Ir dar, kai Izraelis daro nuodėmes, Kūrėjas siunčia Savo sūnus į tremtį,
tačiau kartu su jais tremtį eina į ir Šchina.

Iš tikro tas, kas sugrįžta (padaro atgailą תשובה – tšuvą),
kas daro Šchinai gerumą,
kas užsiima Tora ir priedermėmis,
pas ką yra tik viena mintis – „išvaduoti“ Šchiną.
Toks žmogus daro gerumą Kūrėjui“.