kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מרדכי גוטליב

 
 
 

Uždaryti užduotį
Namuose       בביתו

 

Mūsų mokytojo Baal aSulamo dukra Bat Ševa Raichberd pasakojo:

„Mano tėvas beveik neišeidavo iš namų, Beit-Kneset (Maldos namai) visuomet būdavo jo namuose, tad jam nereikėjo išeiti iš namų maldai.

Ir taip pat visas jo rašymo procesas vyko namuose.

Leisdavo laiką ant namo stogo Jeruzalėje, visiškai paniręs mintyse ir susijungęs su Pasaulių Karaliumi.  

Visi Guro ravai, tokie kaip „Beit Israel“, „Lev Simcha“, „Pnei Menachem“, ateidavo į Baal aSulamo namus.

Netgi žentai ateidavo į jo namus, kad Baal aSulamas susidarytų įspūdį apie juos, tačiau tik jis pats beveik neišeidavo iš savo namų“.

 

Dar pasakojo Bat Ševa:

„Mano tėvas neleido savo dukrų į mokyklą, nes nebuvo tinkamos mokyklos.

Todėl atsiuntė mums vieną moterį, kuri mus mokė skaityti iš siduro („siduras“ – knyga, kurioje yra atspausdintos šventinės ir kasdieninės maldos) ir iš Penkiaknygės.

Kai paaugau, pasakiau savo tėvui:

„Tėve, aš jau esu didelė, bet nieko nemoku ir nežinau“.

Atsakė man:

„Jei atsikelsi kiekvieną dieną penktą ryto, išmokysiu tave“.


Ir iš tiesų buvo periodas, kai keldavausi penktą valandą, ir mano tėvas skirdavo man savo brangaus laiko. Jis mokė mane Penkiaknygės ir šiek tiek aritmetikos.

Kartą, kai vėlai vakare, jo dukros „Tnaim“ pasirašymo metu („Tnaim“ yra dokumentas, kuriame jaunikio ir nuotakos tėvai paskiria vestuvių dieną ir prisiima materialinius įsipareigojimus už vestuves ir už jaunųjų aprūpinimą), vėlavo ateiti žmonės, kurių jie laukė, Baal aSulamas pasakė:

„Žmonės pripratę pasirašyti „Tnaim“ naktį, todėl, kad dieną jie užsiėmę savo prekybos reikalais, tačiau jie nežino, jog mano parduotuvė dirba būtent naktį...“.