kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

שערי קדושה חלק א שער ד  

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotį1.


Kaip jau kalbėjome žmogus turi stengtis iš visų jėgų įvykdyti, kiek tik įmanoma iš 613 priedermių mūsų dienomis.
Yra daug nuomonių apie (galimų šiandien įvykdyti) priedermių skaičių.
Pateiksime pradžioje pagal Rambamą, paskui ką pridėjo kiti išminčiai ir knyga Zohar:
priedermės „vykdyk“, kurios yra Toroje ir priedermės „vykdyk“, kurias pridėjo išminčiai.


Šias priedermes suskirstysime į penkias dalis:


Pirma dalis: Priedermės galiojančios maldos metu visomis paprastomis (ne švenčių) dienomis.


Antra dalis: Priedermės priklausančios nuo laiko.


Trečia dalis: Priedermės, kurių įvykdymo galimybė ateina žmogui į rankas pati.


Ketvirta dalis: Priedermės, kurių įvykdymą žmogus turi stengtis ir ieškoti.


Penkta dalis: Priedermės, kurių įvykdymui nėra pas žmogų galimybės,
ir šią galimybę suteikia pats Kūrėjas.Pirma dalis: Priedermės galiojančios maldos metu visomis paprastomis (ne švenčių) dienomis.


1. Žinoti, kad yra Kūrėjas, pagal eilutę:
שמע (Šma) Klausyk, Izraeli, Kūrėjas yra tavo Dievas“ (Dvarim 6 – 4).


2. Sujungti Kūrėją, sakant: ה' אחד  „Hašem Echad“, „Kūrėjas – Vienas“.


3. Pasidaryti cicitą ir apsigaubti juo.


4. Užsidėti ant galvos Raši tfiliną (iki vedybų) ir tfiliną rabeinu Tam (po vedybų).


5. Užsirišti rankos tfiliną tuo pačiu būdu.


6. Skaityti שמע „Šma“ du kartus per dieną.


7. Kiekvieną dieną tris kartus melstis שמונה עשרה „Šmone Esre“.


8. Priminti kiekvieną dieną, ką mums padarė Amalekas, sakant: אמן יהא שמיה רבא „Amen jehe Šema Raba“, „Amen, tegul būna didis Vardas“.
Kaip parašyta: „Ranka ant Kūrėjo krėslo“ (Šemot 17 – 16).
Ir kai sakome: „Priartink Kūrėjau prie savo didžio Vardo“.


9. Du kartus per dieną sakyti išpažintį („Tachanun“).


10. Kohenams kiekvieną dieną laiminti Izraelį.