kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מרדכי גוטליב

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


Antras pasaulinis karas (1939 – 1945 metai)  מלחמת העום השניה    תרצ''ט - תש''ה

 

Pasakojo rabi Jakov Mordechajus Brandvainas:

„Maždaug pusė metų prieš prasidedant Antram Pasauliniam karui, įėjo mūsų mokytojas Baal aSulamas pas savo mokinius pravesti jiems pamoką, ir su dideliu liūdesiu ištarė:

„Virš Europos matau juodą debesį“.

Rabi Zalman Lemberger, Baal aSulamo patarnautojas, pasakojo:

„Antro pasaulinio karo metu lėktuvai bombardavo Tel Avivą, visur tvyrojo didžiulė baimė bei chaosas.

Daugybė žmonių išvyko iš Tel Avivo į kitus miestus.


Mūsų mokytojas, kuris tuo metu apsigyveno Jeruzalėje, pasikvietė pas save patarnautoją mano tėvą ir mokytoją rabi Moše Baruch Lembergerį bei savo žmoną ir liepė jiems išnuomoti butą Tel Avive.

Abu nuvyko į Tel Avivą ir ėmė ieškoti buto.

Surado butą, kuris jų nuomone buvo tinkamas, ir norėjo sudaryti sandėrį su buto šeimininku. 

Tačiau buto šeimininkas, kuris buvo doras ir garbingas žmogus, papasakojo jiems apie sprogdinimus ir apie evakuaciją iš miesto.

Grįžo abu į Jeruzalę tuščiomis.


Kai papasakojo Baal aSulamui viską, kas įvyko, šis iš kart liepė grįžti jiems atgal į Tel Avivą ir išnuomoti butą.

Jis pasakė, kad būtent dėl bombardavimų ir išsiuntė juos tai padaryti.

Ir iš tiesų, praėjus trims dienoms po to, kai Baal aSulamas persikėlė į butą Tel Avive, čia visiškai liovėsi bombardavimai.

Po dviejų savaičių mūsų mokytojas grįžo į Jeruzalę.

Ir kai jo chasidai paklausė, kodėl jis nevažiuoja į Europą ir tokiu pat būdu neapgina jos nuo nacių, Baal aSulamas atsakė, kad gali padėti tik „keturiems uolekčiams“, t.y. labai mažai, aplink save, bet ne daugiau   (reikia pažymėti, kad Baal aSulamo brolis – ravas Šmuelis buvo nužudytas Holokausto metu).

 

Dar pasakojama, kad naciai buvo pradėję karinius veiksmus prieš Siriją, dėl ko Jeruzalės judėjai buvo didžiulėje baimėje.  

Tąsyk, apipjaustymo proga vykusių vaišių metu, Baal aSulamas pasakė, kad Hitleriui susipainiojo žodžių Sirija ir Rusija raidės (ivritu tai tos pačios raidės: Sirija – סוריה, Rusija – רוסיה), ir jis klysta, eidamas į Siriją, kadangi turi eiti į Rusiją.


Ir iš tikrųjų, praėjus keletui dienų, Hitleris žurnalistams pranešė, kad nenori kariauti su Sirija, nes tuo tarpu Rusija sustiprės prieš juos, todėl jis nutraukė karinius veiksmus prieš Siriją ir išvedė iš ten savo kariuomenę“.