kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שערי קדושה חלק א שער ד 

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotį6.


Aštunta dalis: Priedermės „daryk“, kurias pateikia knyga Zohar.


1. Prisiminti išėjimą iš Egipto, Toros ištraukoje apie cicitą, dieną ir naktį.


2. Kiekvieną dieną prisiminti Šabato dieną.


3. Prisiminti dieną, kai stovėjai prieš Kūrėją prie Chorevo kalno.


4. Prisiminti, kaip pykdei Kūrėją dykumoje.


5. Prisiminti, ką padarė Kūrėjas Mirjam.


6. Laiminti Torą, stovint prieš Ją.


7. Žiūrėti į cicitą, sakant (Šma maldoje) „ir matysite jį (cicitą)“.


8. Padaryti pilną „sugrįžimą“ (atgailą).


9. Bijoti Kūrėjo rytinėje maldoje „apie aukojimus“ ir „šlovinimuose“.


10. Mylėti Kūrėją, tariant maldoje „amžina meile“ ir „mylėk savo Kūrėją“.


11. Laiminti Kūrėją maldoje, tariant „ir bus šlovingas“, taip pat „sukuriantis šviesą“, taip pat „sukuriantis šviesulius“, ir visose „Šma“ septyniuose palaiminimuose, kiekvieną rytą ir vakarą.


12. Pašventinti palaimintą Kūrėjo vardą su begaliniu atsidavimu, jėga ir veržlumu, tariant: „(Šma) Klausyk, Izraeli, Kūrėjas yra mūsų Dievas, Kūrėjas yra vienas“.


13. Pašventinti Kūrėjo vardą, tariant „kadišą“.


14. Atiduoti savo sielą iki mirties ir „susilieti“ su Kūrėju „kritime veidu žemyn“, tariant „į tave Kūrėjau pakeliu savo sielą“.


15. Žinoti, kad Kūrėjas (gailestingumo savybe) yra Dievas (teismo savybė), tariant:
„(Šma) Klausyk, Izraeli, Kūrėjas yra tavo Dievas, Kūrėjas yra vienas“.


16. Mėgautis per Šabatą.


17. Atskirti šventės dienas nuo kasdienybės.


18. Skaityti Halelį reikiamu laiku.


19. Prisiekti Kūrėjo vardu, vykdant priedermę.


20. Sakyti palaiminimą ir dėkoti už visų rūšių malonumus.


21. Per Jom Kipurim apriboti save „penkių rūšių“ apribojimais (valgis, gėrimas, lytinis artumas, pasitepimas kremu, odinės avalynės nešiojimas).


22. Sudeginti chamecą 14 nisano mėnesio dieną.


23. Atiduoti pagarbą senam žmogui ir „talmid chacham“ (išminčiui, žmogui, besimokančiam Torą).


24. Kukliai elgtis tualete.


25. Pateisinti visus (nemalonius) įvykius, kaip Dangaus teismą.


26. Atiduoti paaukojimą iš „jafa“ (iš visko ko geriausio).


27. Pastatyti (padaryti) maldos namus ir melstis ten.


28. Išnaikinti „avoda zara“ (stabmeldystės) vardą.


29. Kalbėti apie „avoda zara“ (stabmeldystę) su panieka.


30. Iškirsti „avoda zara“ (stabmeldžių) giraites.


31. Sudeginti „avoda zara“ (stabmeldžių) giraites.


32. Sudayžyti „avoda zara“ (stabmeldystės) statulas,stulpus (paminklus), sunaikinti ritualines „avoda zara“ (stabmeldžių) aukštumas, sunaikinti „avoda zara“ (stabmeldžių) aukurus.


33. Sunaikinti „avoda zara“ (stabmeldystės) ritualinius – kultinius indus.


34. Atsiskirti nuo žmonos, artėjant menstruacijoms, užbaigti lytinius santykius iškart, pamačius kraują.


35. Bijoti „talmid chacham“ (besimokančioToros, išminčiaus).


36. „Apsipjaustyti“ širdies „orla“ (netyrumus).


37. Mylėti (konstruktyvią) kritiką ir priekaištus.


38. Padaryti sau svarbius teismo sprendimus.


39. Su Kūrėju būti atviru, pilnai pasitikinčiu.


40. Nesižavėti ir neklausyti ekstrasensų, būrėjų, kerėtojų, ateities ir likimo žinovų.


41. Mylėti artimą ir, net jam to nežinant (to neparodant), persverti jį (vertinti) į nuopelnų pusę.


42. Linkėti tarp draugų „Šalom“ (taikos ir sutarimo), įgyvendinti nuostatą „gera jam su tavim“, gražinti artimam skolos procentus.


43. Visais atvejais (išskyrus tris: paleistuvystė, nužudymas, „avoda zara“) iškelti gyvybės ir sveikatos prioritetą aukščiau, net už Toros priedermes.


44. Panaikinti žmonos ar dukters įžadus.


45. Mokyti įstatymus.


46. Vykdyti nuostatą „tolinkis nuo melo“.


47. Laikytis įstatymų apie bendrą turtą, bendrą veiklą.


48. Laikytis įstatymų dėl žemės ginčų.


49. Laikytis visų ieškovo ir atsakovo įstatymų.