kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

שערי הקדושה חלק א שער ה 

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


Pakopos chasidas trumpas paaiškinimas


1.


Čia išaiškinami dalykai, kuriems reikalingas didelis atsargumas.
Tai žymiai griežtesni dalykai už kitus, kuriuos aptarėme,
t.y. ką pateikia mūsų mokytojai Talmude, midrašuose, traktate „Nuodėmės baimė“,
traktate „Žemės kelias“ ir knygoje Zohar.
Jau sakėme ankstesniuose vartuose, kad yra trys pakopos:


1. Gerų savybių (midot) įsigijimas, pagrindinėje (midot) sieloje,
taip kad jos taptų žmogui natūralios.


2.„Tolinkis nuo blogio“, t.y. vykdyti 365 priedermes „Nedaryk“ protingoje (dvasinėje)
sieloje (נפש שכלית – nefeš sichlit).


       3. „Daryk gera“, t.y. vykdymas 248 priedermių „Daryk“, taip pat protingoje (dvasinėje)
sieloje.


Iš tikro dar yra tarpinė pakopa, tarp midot įsigijimo ir priedermių „Nedaryk“ (bei „Daryk“)
vykdymo ir ji artima priedermėms „Nedaryk“.
Ši pakopa remiasi kabalos nuostatomis, kurios savo ruožtu pagrįstos „Pranašais“ ir
„Raštais“.


Pirma pakopa


Labiausiai blogos ir smerktinos savybės (midot), nutolinančios žmogų nuo susiliejimo su Kūrėju:


1. Išdidumas;


2. Pyktis;


3. Priekabumas;


4. Neviltis;


5. Neapykanta;


6. Pavydas;


7. Kūniškų malonumų troškimas;


8. Valdingumas;


9. Tuščiagarbiškumas;


10. Savo gerų savybių kitiems pagyrūniškas demonstravimas;


Ir priešingai šioms blogoms midot (savybėms), tai:


1. Visiškas nusižeminimas (išdidumo atsisakymas);


2. Visiškas pykčio sutramdymas netgi namiškiams;


3. Priekabumo (perdėto griežtumo) atsisakymas;


4. Visiškas nepykimas už įžeidimus (visiškas įžeidimų atleidimas);


5. Džiaugsmas savo likimu, net kai ištinka bėdos;


6. Meilė visiems žmones (netgi stabmeldžiams, neinantiems Toros keliu);


7. Nepavydėjimas jokio daikto, laikymas, kaip praeinančiu šešėliu;


8. Neapykanta šio pasaulio tuštybėms;


9. Gyvenimas pagal nuostatą „valgyk duoną su druska“;


10. Jokio šio pasaulio (materialaus) įsigijimo negeidimas;


11. Bėgimas nuo valdžios (įsigijimo) iš visų jėgų, nes tai „palaidoja“ žmogų;


12. Savo teisumo nerodymas (nedemonstravimas), nes visas žmogaus užmokestis dings
„pasaulyje, kuris ateis“. Ir dar, kiekvienas žmogus bus baudžiamas gehinome (pragare).